Ukens nyhet: Årsrapport for EØS-midlene 2013-2014

Hentet fra www.regjeringen.no.

Bildet er hentet fra www.regjeringen.no.

1,8 milliarder euro utgjør i perioden 2009-14 de såkalte EØS-midlene. Dette er bidrag fra EFTA-landene – Norge, Island og Liechtenstein – for å redusere sosial og økonomisk ulikhet i Europa. Norge står for cirka 97 prosent av utbetalingene. Hva går egentlig pengene til? Utgjør de noen forskjell?

Hva er EØS-midlene?

EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein er gitt adgang til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Etter at EØS-avtalen trådte i kraft for 20 år siden, har Norge vært med på å forhindre sosial og økonomisk ulikhet i enkelte EU-land.

Hva går egentlig pengene til?

Regjeringen har i disse dager lansert årsrapporten for EØS-midelen 2013-2014. Det viser seg at Norges bidrag går til 16 mottakerland i Sentral- og Sør-Europa, som alle har blitt sterkt preget av de siste års finanskrise.Det er ikke snakk om rene pengeutbetalinger, men støtte til om lag 150 programmer som igjen støtter tusenvis av prosjekter.

Blant landene på mottagerlisten finner vi Tsjekkia, Kypros, Litauen og Portugal. En oversikt over støtten til de enkelte landene finner du her.

Videre fremhever også rapporten Norges vesentlige bidrag til klima og miljø. Temaer som redegjøres for viser spennet i EØS-midlene og de ulike samfunnsområdene de bidrar til: Alt fra grønn innovasjon og næringsutvikling, justis- og politisamarbeid, til kulturarv og kulturutveksling og ikke minst lokal og regional utvikling.

Utgjør de noen forskjell?

Det stilles krav til programmene og prosjektene som mottar EØS-midler. Det er i rapporten påpekt at EFTA-landene særlig prioriterer unge europeere. Dette er viktig i land der arbeidsløshet blant ungdom kan runde over 50 prosent. Andre eksempler er rombarn i Bulgaria som får bidrag til utdanningen sin, og arbeidet for bedre luft i polske byer.

Rapporten kan lastes ned og leses her.