– Uholdbar sammenligning mellom EU og Nazi-Tyskland

Anne Margrethe Lund, leder i Europeisk Ungdom, reagerer med vantro på at Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen, sammenligner EU med Adolf Hitlers tredje rike i avisen tirsdag 17. januar.

Bjørgulv Braanen skriver at: ”Et hovedpoeng i EU-systemet og EØS-avtalen er at forholdene i alle land skal være «ensartet», ethvert nasjonalt avvik skal rettes ut. Det er derfor det mest offensive, samfunnsomstyrtende prosjektet Europa har opplevd siden Det tredje riket gikk under i 1945.” Anne Margrethe Lund er skremt over nivået enkelte EU-motstandere legger seg på i forbindelse med lanseringen av Europautredningen.

”Dagens leder i Klassekampen er uholdbar. Klassekampen bidrar med dette til å spre negativ propaganda av verste sort. Sammenligningen mellom EU og Nazi-Tyskland er ikke bare hårreisende, den bidrar også til å fordumme den viktige EØS-debatten. Kommentaren er verken Klassekampen eller EU-debatten verdig”, raser Lund.

”Europautredningen påpeker at folk trenger mer kunnskap og informasjon. Her bidrar Klassekampen med det motsatte. Nå bør Klassekampen komme på banen å  beklage kommentaren. Hvis dagens innlegg er representativt for avisens holdning til EU spiller de seg selv utover sidelinjen i Norges viktigste utenrikspolitiske debatt”, sier Lund.

Lenke til Klassekampens artikkel her.