Tviler ikke på Europa

Selv når den verste krisen noensinne rammer EU, er hun overbevist om at Norge bør melde seg inn. 
(Portrett på trykk i Aftenposten 05.05.12)

Den nyvalgte lederen i Europeisk Ungdom Ninni Høver, ble selv EU- tilhenger for fire år siden.

Hvordan skal du overbevi- se det norske folk om at du har rett?
Ved å spre informasjon om hvor nødvendig det er å samarbeide for å finne løsninger. Det handler om at EU er et samarbeidsprosjekt som gir resultater. Om at både miljøkrisen og den økonomiske krisen vi ser nå krever at det finnes løsninger i fellesskap, mener hun.

Hun bruker nå nesten all sin fritid på å holde innledninger og foredrag om EU, ved siden av masterstudier på BI.

Jeg merker stor interesse for det jeg driver med og får mange gode, kritiske spørsmål. Vi får mange medlemmer hele tiden – over hele landet. For at ungdom skal få mer kunnskap om EU, mener vi at det bør inn som pensum i videregående skole.

Hva gjør du om fem år?
Sannsynligheten for at jeg job- ber innenfor EU-systemet i en peri- ode er nok ganske stor.

Du er ikke redd for å forsvin- ne inn i et kjedelig byråkrati?
Nei, jeg har flere studievenner som jobber i Brussel og synes det er spennende å se hvordan EU virker innenfra. Det er ikke et feilfritt system, men det beste vi har til å løse viktige samfunnsproblemer.

Ninni Høver er selv medlem av Arbeiderpartiet, og hun fremhever at Europeisk Ungdom er en tverrpolitisk organisasjon med medlemmer fra alle politiske partier.

Miljøet er veldig åpent og tolerant, og vi har mange friske diskusjoner. Vi er omtrent like mange jenter som gutter og legger stor vekt på å ha likestilling i organisasjonen.

Før hun ble student, var Ninni Høver revysjef på Foss Videregående skole, og der lærte hun mye om organisering og å få folk til å lytte til det hun har å si.

Jeg liker å kaste meg inn i debatter og prøve å overbevise folk. Men jeg tror egentlig mest på langvarig og tålmodig informasjonsarbeid. Gjennom EØS-avtalen er vi bundet opp av mye som er EU-bestemt, uten å ha medinnflytelse. Vi er bare informasjonshentere i EU-systemet, og norske venner av meg som har hatt jobb i Brussel sier at de opplever Norge som bokstavelig talt utenfor der alt skjer.

Mister du aldri motet og tro- en på EU-saken?
Flertallet har ikke alltid rett. Jeg mener at Norge bør være med i EU og gir ikke opp så lett!