Tverrpolitisk engasjement i Ringerike og Hole

Jørn Inge Andreassen Frøshaug og Lene Skollerud fra Ringerike og Hole Europeisk Ungdom fremhever viktigheten av EU på tvers av partitilhørighet i et intervju i Ringerikes Blad i dag. 

 Les intervjuet her:

Jørn- Inge og Lene fra Ringerike- Hole Europeisk Ungdom

Jørn- Inge og Lene fra Ringerike- Hole Europeisk Ungdom

Jørn Inge Andreassen Frøshaug (16) og Lene Skollerud (16) har vært delaktige i å opprette Ringerike og Hole Europeisk ungdom.

De to ungdommene, som også er medlemmer i Ringerike og Hole AUF er svært glade for å kunne være med i organisasjonen.

De to anslår at det er cirka 50 medlemmer av organisasjonen, men at det skal jobbes hardt til høsten med skoleringer og verving. Organisasjonen er allerede godt spredt i distriktet. Lene er fra Ådal, og Jørn-Inge er bosatt på Røyse.

 – Det er kanskje ikke det mest gunstige tidspunktet å opprette organisasjonen på må, på grunn av eurokrisen og de andre problemene, sier Jørn-Inge.

– Likevel vil vi få spørsmålet om EU, og da er det viktig å vite nok om saken.

Vet lite om EU

 De to AUF-medlemmene mener at ungdom vet for lite om EU, og at det viktig at ungdom engasjerer seg slik at man er forberedt på et mulig sterkere EU-bånd i fremtiden.

– I slutten av august skal jeg ha ansvaret for en skolering, hvor jeg forteller litt om Norges tilknytning til EU, sier Lene.

– Jeg vil også gi ungdom en innføring i hva EU faktisk er, og hvordan det påvirker oss.

– Vi kan for lite om EU, og det er viktig å vite en del om temaet. Vi lærer ingenting om EU på skolen, så en av grunnene til at organisasjonen ble opprettet er for å øke kunnskapene til folk, sier Jørn-Inge.

Tverrpolitisk organisasjon

Medlemmene i organisasjonen er fra flere partier, og de fleste er glade for at det ikke diskuteres partipolitikk på møtene. Alle ungdommer med forskjellige ideologier og meninger er velkommen.

– Vi snakket litt på tvers av partiene, og bestemte oss for å opprette organisasjonen, forteller Lene.

– Det er hovedsakelig medlemmer fra AUF og Unge Høyre som er medlemmer, og jeg tror det er sunt at vi diskuterer saken sammen, selv om vi har ulike meninger om mye annet, legger hun til.

– Du må heller ikke være for EU for å bli medlem. Alle er velkomne, så om du er i mot EU kan du også møte opp, og lære mer om EU, kommenterer Jørn-Inge.

Tabutema


Det er flere partier og deres ungdomsorganisasjoner som er splittet i synet på norsk EU-medlemskap. Jørn-Inge og Lene er med i nettverket Europeisk Arbeiderungdom.

– Europeisk Arbeiderungdom et nettverk av sosialdemokrater som er for EU, forteller Lene.

– EU-saken ble nedstemt i alle fylkene på de ulike årsmøtene i AUF. Så å være for EU-saken i AUF er litt tabu, selv om det er ganske mange AUF-ere som er for EU.

Intervjuet var på trykk i Ringerike Blad fredag 27.07.2012