To valgt inn i FC i JEF-Europe

JEF-kongress IIEuropeisk Ungdom deltok forrige helg på kongressen til JEF-Europe*.  Annethvert år møtes 100 delegater til diskusjon (og vedtak) om JEF-Europes politiske og organisatoriske kurs videre. Europeisk Ungdom hadde ni delegater på årets kongress.

Kongressen ble arrangert av Eurooppanuoret, den finske søsterorganisasjonen til Europeisk Ungdom. Programmet bestod, i tillegg til organisatoriske og politiske diskusjoner, av en mottagelse hos den finske utenriksministeren – hvor både utenriks- og finansministeren deltok.

I løpet av kongressen ble det gjennomført valg til JEF-Europes styrende organer. Europeisk Ungdom hadde to kandidater på valg til Federal Committee (FC), Marlene Hakkebo (2. nestleder og internasjonal leder) og Bård Skaar Viken (generalsekretær). Begge ble valgt inn med god margin.Europeisk Ungdom hadde ingen kandidater til sentralstyret i JEF i kommende periode.

Pauline Gessant (Frankrike) ble valgt til president i perioden 2011-2013. Nestledere ble Emilia Machuca (Finland) og Martin Fischer (Tyskland).

Ingvil Louise Nürnberg takket på kongressen av som nestleder  etter to år som Europeisk Ungdoms representant i sentralstyret til JEF. Europeisk Ungdom takker Ingvil for flott innsats og godt arbeid de siste to årene.

Mer informasjon om kongressen og JEF finner du her.

* JEF-Europe er Europeisk Ungdoms paraplyorganisasjon i Europa. JEF er en forkortelse for Unge Europeiske Føderalister. Europeisk Ungdom definerer seg per i dag ikke som føderalister, men deltar i JEFs politiske organer, og har flere samarbeidsorganisasjoner med organisasjoner tilknyttet JEF-Europe.