Tiltak i Middelhavet må komme raskt.

Bilde: European External Action Service

Federica Mogherini – EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Bilde: European External Action Service

I går ble det kjent at EUs toppledere ønsker å tredoble bevilgningene til grensekontroll i Middelhavet. Målet er å bekjempe årsakene bak menneskesmuglingen. 

På toppmøtet som varte i fem timer, ble det enighet om å styrke innsatsen på spesielt fire områder. EUs toppledere vil:

  • øke tilstedeværelsen i Middelhavet. Det gjøres ved å øke bevilgningene til operasjonene Triton og Poseidon, som utøves utenfor henholdvis Italia og Hellas. Flere av statslederne har lovet å sende skip, båter, mannskap med mer.
  • bekjempe bakmennene som organiserer båttrafikken over Middelhavet.
  • forhindre illegal migrasjon. Dette skal koordineres gjennom å øke samarbeid med avreiselandene.
  • øke samarbeidet mellom de europeiske landene slik at blant annet søknader om asyl blir behandlet raskere og bedre. De som får avslag skal sendes raskere ut.

Europeisk Ungdom krever raske tiltak

– Dette er en akutt krise som krever akutte tiltak. Flere har antydet at rundt en million mennesker vil forsøke å krysse Middelhavet i løpet av 2015. Det er betydelig flere enn hva man har sett i tidligere år. Tiltakene må derfor ta høyde for dette, sier leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

Les mer:
Aftenposten – EU vil styrke grensekontrollen i Middelhavet
The Guardian – Migrant deaths: EU leaders to triple funding of rescue operations

Resolusjon – Felles grenser, felles ansvar