Tenn en fakkel for fred i Europa!

Tradisjonen tro arrangeres det fakkeltog for årets fredsprisvinner, EU. Du har også muligheter til å delta på andre arrangementer den 10 des. Her følger program for dagen:


08.00-10.00 – Frokostmøte på Café Christiania

“The European Union: Taking peace, solidarity and cooperation to new levels.”

Gjester:  Espen Barth Eide, Norges utenriksminister.
Viviane Reding, Visepresident i Europakommisjonen og kommissær for justis, grunnleggende rettigheter og EU-borgerskap.
Ordstyrer:  Fredrik Sejersted, Professor i europarett ved Universitetet i Oslo.

Det er begrenset plass på Café Christiania, så vi anbefaler å komme tidlig. Inngang fra Stortingsgaten, rett ovenfor Stortinget.

Vennligst meld deg på her: http://www.civita.no/arrangement/eu-og-fred-i-det-21-arhundre


18.00 – Fakkeltog: Fra tigeren foran Oslo S til Grand Hotel

Organisert av Alliansen Fakkeltog for fred. Fakkeltoget starter ved tigeren foran Oslo S, med oppmøte klokken 18, hvor faklene vil bli delt ut. Toget avsluttes rundt klokken 19.10 utenfor Grand Hotel.

For mer informasjon: https://www.facebook.com/AlliansenFakkeltogForFred


19.30 og utover – “Peace Lounge” på Stratos

Etter fakkeltoget har vi gleden av å invitere deg til Peace Lounge på Stratos i Folketeaterbygningen på Youngstorget. Det er et begrenset antall billetter til festen.

Påmelding her: http://reg.congresso.no/Fredsfest

Du finner mer informasjon om våre arrangementer på http://fredsprisen.org