Temaet for EU-akademiet 2013 er klart. Har du husket å søke om plass?

Arbeidet med planleggingen av EU-akademiet er godt i gang. Akademisjefene Andreas B. Eriksen og Anders Høgalmen kan nå røpe hva som blir temaet for toppskoleringen. 

– Temaet for EU-akademiet blir Fremtidens EU. Hvilken vei vil EU gå i fremtiden og hvordan bør/kommer Europa til å se ut i fremtiden? Disse spørsmålene kommer til å være den røde tråden gjennom hele toppskoleringen både i foredragene og oppgavene som deltakerne skal bryne seg på gjennom hele helgen, forteller Høgalmen.

EU-akademiet 2013 avholdes sentralt i Oslo 25. til 27. januar. Deltakerne innlosjeres på hotell hele helgen. Alle reisekostnader og måltider dekkes av Europeisk Ungdom.

Hvis du ønsker å delta på Europeisk Ungdoms toppskolering sender du en søknad til anders@europeiskungdom.no i løpet av 1. desember.

Søknaden skal inneholde:

  • Motivasjon for deltakelse
  • Din bakgrunn (det er ikke et krav at man har vært aktiv i Europeisk Ungdom)
  • Kontaktinformasjon

Søknadene vil bli behandlet konfidensielt av akademisjefene.

Alle søkere vil bli kontaktet.