Europeisk Ungdom takker for UNITED2012

Den 2 august tok 60 Europeisk Ungdommere og 25 nordiske venner, turen til Hove leirsted. I fire dager ble europeisk vennskap feiret, Europakunnskap tilegnet og sommersolen hedret. Tilbakemeldinger og stemningsrapporter fra UNITED2012 tyder på at deltakerne storkoste seg.

Langhelgen på Hove var fylt med program, både av faglig og sosial karakter. Tematikken får årets UNITED2012 var arbeidsmobilitet i Europa sett i lys av en stadig høyere arbeidsledighet på europeisk nivå. Det ble undervist om EUs ene frihet- fri flyt av arbeidskraft og dets følger ble debattert. Dette ble knyttet opp mot konsekvenser for Norge som EØS-medlemmer i lys av Europautredningen. Tematikken ble belyst i et statsvitenskapelig, juridisk og økonomisk perspektiv. Det ble delt erfaringer fra de ulike nordiske landene, med et dypdykk i den islandske situasjonen som har opplevd en massiv emigrering som følge av den økonomiske krisen som rammet Island.

På UNITED var det fokus på dyktige, unge foredragsholdere. Tidligere leder i FpU, Ove Vanebo delte sin juridiske ekspertise i EØS-rett og leder i Unge Venstre Sveinung Rotevatn snakket om dagens utfordringer i Europa med et fremtidsrettet blikk. Egill Almar Ágústsson underviste om situasjonen på Island.  Sørlandets Europakontor delte sine erfaringer med EØS-avtalen med fokus på arbeidskraft, og konsekvenser for det sørlige Norges verdiskaping, næring- og samfunnsliv. Paul Joakim Sandøy, nyvalgt leder i Unge Høyre tok turen innom og delte sine tanker om den sommeraktuelle debatten Schengen-avtalen som Norge deltar i.

I tilegg ble UNITED gjestet av EU-delegasjonen, som helt konkret redegjorde for hvilke tiltak EU og EUs medlemsland har iverksatt i kjølevannet av gjeldskrisen i Europa. I tillegg til foredrag fikk deltakerne flere muligheter til å dele erfaringer og persepktiver gjennom miksede workshops og tverrpolitiske skoleringer.

Kveldene ble fylt med rebusløp, vikinghjelmer, quiz-runder og konkurranser. Heller ingen sommerleir uten fotballturnering, der konkurranseinstinktet bland nordeuropeerne slo inn. Fotballcupen endte (ikke overraskende) med en overlegen seier til sentralstyret, der særlig leder imponerte med                                                                                    avansert teknikk og presise scoringer.

“It amazes me how much awesomeness it is possible to fit into 4 days! Thank you guys for an amazing time! See you next year!” Freyja Steingrímsdóttir from Iceland

 

Helgen 02-05 august var vi ikke bare norske, danske, svenske, finske, belgiske eller islandske. I helgen var vi i høyeste grad europeere. På vegne av sentralstyret og sekretariatet vil vi takke for fantastisk deltakelse, uten våre positive europavenner ville turen ikke blitt den samme. Vi håper å se dere snart igjen.
Det må også rettes en stor takk til EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring, Aktiv Ungdom, samt Utenriksdepartementet som sørget for at UNITED2012 kunne finne sted.