Utveksling for deg mellom 15 og 18 år

Som utvekslingselev bor du hos en vertsfamilie og går på skole i et annet land i et år. Gjennom året vil du lære språket de snakker, kunne forstå aspekter ved kulturen som er helt umulig å få øye på som turist. Du kan bli ekspert på et annet land, og lære deg et annet språk flytende. Søknadsfrist 1. mars.