– Vedtaket en vinnersak for ja-sida

Tore Eikeland, leder i Hordaland AUF og entusiastisk EU-tilhenger, talte i helgen Brussel midt i mot i debatten om EUs 3. postdirektiv. Her deler Eikeland sine tanker om helgens vedtak. Initiativtageren til Europeisk Arbeiderungdom fremhever at vedtaket er et resultat av samarbeid mellom både EU-tilhengere og EU-motstandere i Arbeiderpartiet.