Susanne Watterud valgt som ny leder i Tromsø Europeisk Ungdom

Tromsø Europeisk Ungdom avholdt årsmøte i går hvor man blant annet valgte et nytt styre som skal fronte ja-saken i nord det kommende året.

Nyvalgt leder av Tromsø Europeisk Ungdom, Susanne Watterud, er til daglig masterstudent i historie ved Universitetet i Tromsø. Ved siden av studiene er hun også ansatt som organisasjonssekretær ved Europabevegelsens kontor i Nord-Norge.

Årsmøtet benyttet anledningen til å vedta noen politiske og organisatoriske mål. I perioden som kommer vil det bli arrangert flere internskoleringer og noen seminarer som tar sikte på å øke kunnskapen om utvalgte temaer. Styret har også vedtatt ambisiøse medlemsmål som skal bidra til å gjøre ja-siden større og mer slagkraftig i Tromsø.

Jonas Stein Eilertsen ble takket av som leder, etter å ha gjort en glimrende innsats for Europeisk Ungdom i flere år.

Slik er det nyvalgte styrets sammensetning:

Leder: Susanne Watterud

Politisk nestleder: Mari Siljebraaten

Organisatorisk nestleder: Isabell Pettersen Vikan

Styremedlem: Elin Sandvik

Styremedlem: Richart Flatvoll