Suppleringsvalg – Er du vårt nye sentralstyremedlem eller direktevalgt?

Ved starten av året trakk to av våre tillitsvalgte seg fra sine verv. I den anledningen søker vi etter et nytt sentralstyremedlem og en ny direktevalgt til landsstyret. De nye tillitsvalgte skal velges på landsstyremøte 23. juli og fristen for å stille til valg er 13.mai.

Sentralstyret står for den daglige driften av organisasjonen og er organisasjonen høyeste organ, mellom landsstyremøter og landsmøter. Sentralstyret arrangerer i tillegg alle organisasjonens nasjonale arrangement, som sommerleir og konferanser. Ved å sitte i sentralstyret til Europeisk Ungdom vil du få stort innblikk i hvordan man skal drive en organisasjon, du vil lære enda mer om EU og få et stort nettverk. I tillegg vil du få erfaring med hvordan man skal organisere og gjennomføre konferanser, politiske kampanjer og andre type arrangement. Det er uten tvil en god erfaring som er verdt å ha med seg videre inn i arbeidslivet.

Landsstyret består av sentralstyret, fylkesledere og landsmøtevalgte representanter. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøter og møtes flere ganger i året for å diskutere driften av organisasjonen, vedta politikk og representere organisasjonens medlemmer opp mot sentralstyret.

Høres dette ut som noe for deg? Still til valg gjennom kandidatskjemaet du finner her:
https://docs.google.com/forms/d/1SMcU7LNeavqW5-N2O26KwT6L4LWMLN_2lngoKC_sm8Y/edit

Kjenner du noen som burde stille? Foreslå de gjennom skjemaet her:  https://docs.google.com/forms/d/1pm66qiKeQIrqSpzu1zftYQs44mBqjmfMRUwHltT7uVk/edit?usp=drive_web

Har du spørsmål om vervene, ta kontakt med valgkomiteen på: valgkomite@europeiskungdom.no

Med vennlig hilsen 
Andreas Brant, Ane Brøyn, Anette Davidsen, Ingvild Online Kreÿ og Jon Jarane 
Valgkomiteen i Europeisk Ungdom.