Suppleringsvalg til sentralstyret

Vil du sitte i sentralstyret til Europeisk Ungdom? Europeisk Ungdom skal velge to nye sentralstyremedlemmer på ekstraordinært landsstyremøte i juli. Kandidatene tiltrer vervet straks de er valgt av landsstyret og innehar vervet til sommeren 2023. 

Sentralstyret er satt sammen av en rekke ulike mennesker fra ulike bakgrunner og med variert
kompetanse. Fellesnevneren er en ekstra interesse for EU og Europa. Er du god i debatter og
liker å prate, skriver godt, besitter grafisk kompetanse eller trives med organisering av
arrangementer, møter og annet administrativt arbeid?

Da kan dette være midt i blinken for deg. Sentralstyret driver organisasjonen mellom landsmøtet og landsstyremøtene, følger opp organisasjonens strategiske og politiske arbeid, har jevnlige møter og deltar på interessante representasjonsoppdrag. Sentralstyret er ansvarlig for å gjennomføre spennende arrangementer og du får muligheten til å møte mange ulike mennesker fra hele verden.

Fristen for å stille er søndag 19. juni, kl. 23:59.
Du søker ved å fylle ut følgende søknadsskjema: https://forms.gle/uPg84TqTxQDyRby29
Valgkomiteen tar også imot innspill til kandidater vi bør snakke med. Du kan tipse valgkomiteen
om aktuelle kandidater her: https://forms.gle/siRiML53K5bVRoDC6

Valgkomiteen vil ta kontakt med alle kandidater i perioden 20.-26. juni.
Valgkomiteen vil intervjue aktuelle kandidater, for så gi en innstilling, altså en anbefaling, til hvem
som bør velges av landsstyret. Det er landsstyret som tar den endelige avgjørelsen i juli. 

Har du spørsmål om hva vervet innebærer, hvordan prosessen fungerer eller noe annet, ikke nøl
med å sende valgkomiteen en e-post: valgkomite@europeiskungdom.no eller ring valgkomiteens
leder på 458 65 512.

Valgkomiteen består av leder Sarah Frost Logan og medlemmene Knut André Sande, Drenusha
Suka, Max Henrik Arvidsson og Øyvind Hartveit. Valgkomiteen har taushetsplikt, ingen
personopplysninger eller svar deles med andre enn valgkomiteens medlemmer.

Innstillingen publiseres 30. juni på Europeisk Ungdom sine nettsider.