Suppleringsvalg

Vi søker nye personer som kan være med på å drive organisasjonen framover.
Kanskje er det ditt engasjement som får Norge inn i EU?

Ledige tillitsverv:

  • styremedlem 2020 – 2021 (sentralstyret)
  • styremedlem 2020 – 2021 (sentralstyret)

Sentralstyret står for den daglige driften av organisasjonen og er organisasjonen høyeste organ, mellom landsstyremøter og landsmøter. Sentralstyret arrangerer i tillegg alle organisasjonens nasjonale arrangement, som sommerleir og høstkonferanse. Ved å sitte i sentralstyret til Europeisk Ungdom vil du få stort innblikk i hvordan man skal drive en organisasjon, du vil lære enda mer om EU og få et stort nettverk. I tillegg vil du få erfaring med hvordan man skal organisere og gjennomføre aktiviteter, politiske kampanjer og andre type arrangement. Det er uten tvil en god erfaring som er verdt å ha med seg videre inn i arbeidslivet.

Landsstyret består av sentralstyret, fylkesledere, internasjonalt utvalg og studentledere. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøter og møtes 3-4 ganger i året for å diskutere driften av organisasjonen, vedta politikk og representere organisasjonens medlemmer opp mot sentralstyret.

Høres dette ut som noe for deg? Still til valg gjennom kandidatskjemaet du finner her.

Kjenner du noen som burde stille? Foreslå dem gjennom skjemaet her.

Fristen for å komme med innspill er 20. august. Suppleringsvalget gjennomføres av landsstyret 10. eller 11. september. Nye styremedlemmer tiltrer umiddelbart, og er tillitsvalgt ut landsmøteperioden (til august 2021).

Har du spørsmål om vervene, ta kontakt med valgkomiteen på: sarahfflogan@gmail.com.

Med vennlig hilsen 
Isabell Pettersen Vikan, Simen Eriksen, Sarah Frost Logan, Drenusha Suka og Morten Grinna Nordmann
Valgkomiteen i Europeisk Ungdom.

Lurer du på noe om arbeidet i sentralstyret? Ta kontakt med leder av Europeisk Ungdom, Knut André Sande. Han kan nås på telefon 413 25 676, Facebook eller epost knut@europeiskungdom.no.