Suppleringsvalg

Vi søker nye personer som kan være med på å drive organisasjonen framover.
Kanskje er det ditt engasjement som får Norge inn i EU?

Ledige tillitsverv:

  • 2. nestleder (sentralstyret)
  • styremedlem (sentralstyret)
  • medlem (internasjonalt utvalg)

Sentralstyret står for den daglige driften av organisasjonen og er organisasjonen høyeste organ, mellom landsstyremøter og landsmøter. Sentralstyret arrangerer i tillegg alle organisasjonens nasjonale arrangement, som sommerleir og konferanser. Ved å sitte i sentralstyret til Europeisk Ungdom vil du få stort innblikk i hvordan man skal drive en organisasjon, du vil lære enda mer om EU og få et stort nettverk. I tillegg vil du få erfaring med hvordan man skal organisere og gjennomføre konferanser, politiske kampanjer og andre type arrangement. Det er uten tvil en god erfaring som er verdt å ha med seg videre inn i arbeidslivet.

Landsstyret består av sentralstyret, fylkesledere og landsmøtevalgte representanter. Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøter og møtes flere ganger i året for å diskutere driften av organisasjonen, vedta politikk og representere organisasjonens medlemmer opp mot sentralstyret.

Høres dette ut som noe for deg? Still til valg gjennom kandidatskjemaet du finner her.

Kjenner du noen som burde stille? Foreslå de gjennom skjemaet her.

Fristen for å komme med innspill er 15. februar.

Har du spørsmål om vervene, ta kontakt med valgkomiteen på: valgkomite@europeiskungdom.no.

Med vennlig hilsen 
Andreas Brant, Ane Brøyn, Anette Davidsen, Ingvild Online Kreÿ og Jon Jarane 
Valgkomiteen i Europeisk Ungdom.

 

Lurer du på noe om arbeidet i sentralstyret? Ta kontakt med leder av Europeisk Ungdom, Knut André Sande.
Han kan nås på telefon 413 25 676 eller epost knut@europeiskungdom.no.