Studietur til Brussel

DSC_0339I slutten av april var Europeisk Ungdom, sammen med Røde Kors Ungdom, på studietur til Brussel. Målet var å lære mer om europeisk asyl- og innvandringspolitikk. Vi besøkte blant annet kommisjonen, Brusselkontoret og Red Cross EU Office.

Situasjonen i Middelhavet er mer kritisk enn noen gang. Flyktninghjelpen anslår at omlag en million mennesker vil forsøke å krysse Middelhavet i løpet av 2015. Til sammenlikning forsøke 221 000 mennesker å gjøre det samme i 2014.

Dødstallene stiger tilsvarende og nå diskuteres det hvilke tiltak som kan iverksettes for å hindre at flere mennesker legger ut på den farlige ferden.

– 13. mai presenterte kommisjonen en såkalt European Agenda on Migration. Her foreslås en rekke tiltak. Et av dem er å tredoble midlene til Triton og Poseidon. Dette er EUs redningsaksjon i Middelhavet, sier leder i Europeisk Ungdom, Nikolai Fjågesund.

Vi skal framover jobbe med å utvikle politikken vår på dette feltet. Neste anledning for alle medlemmer til å delta i dette arbeidet er på sommerleiren 6.-10. juli. For mer info, sjekk ut denne siden.