Et europeisk forsvar på rim – årets studentkonferanse

Europeisk Ungdom var lørdag samlet til studentkonferanse på Sagene samfunnshus i Oslo.

Tema for årets studentkonferanse var forsvars- og sikkerhetspolitikk i EU. Trenger EU en felles sikkerhetspolitikk? Bør unionen ha et eget forsvar? Dette, og mer, er spørsmål som ble diskutert gjennom dagen.

Programmet begynte med en hilsningstale fra den nyvalgte lederen i YATA, Ragnhild Holmås, som påpekte viktigheten av at sikkerhetsutfordringer ikke bare er krig. Også ting som finanskriser og matsikkerhet kan være en trussel mot sikkerheten, nevnte Holmås.

Neste post på programmet var en introduksjon til EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk av leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim. Her fikk deltakerne et  godt inntrykk av hvordan arbeidet med denne type saker er i EU.

Videre kom stortingsrepresentant, og leder av Utenrikskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide (H) som blant annet snakket engasjert om Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk og hvordan vi samarbeider med både EU og resten av verden.

I tillegg til dette var det foredrag av Robin Allers fra Senter for norsk og europeisk sikkerhet, og Barbro Hugaas, forsvarsråd for Norges delegasjon til EU.

”Vi er veldig fornøyd med både foredragsholdere og deltakere. Det har vært svært spennende foredrag, og jeg tror mange har lært mye nytt om dette veldig viktige temaet” sier Elise Flåten Øygaren, nestleder i Europeisk Ungdom og ansvarlig for planleggingen av konferansen.

Vellykket workshop
Deltagerne fikk også prøve å skape sitt eget europeiske forsvar gjennom en workshop, noe mange opplevde som veldig lærerikt.  Her er hva deltakerne kom frem til (på diktform for anledningen).

Det var en gang et Europa i ruin

Mot fortidens plager må vi finne medisin

Det som en gang var falt skal reises igjen

Uten at det trenger å koste mye spenn

 

Når alle bidrar blir det best

Et kontinentalt forsvar for europeere flest

På verneplikt kan det ikke baseres

Det er ingen tvil – det må profesjonaliseres

 

Vi må sikte mot høyere mål

Og vise at vi er en union av mer enn bare stål

Det europeiske flagg skal blafre i solen

For fred og for frihet – det er parolen

 

Nato vil være vår beste kamerat

Men intervensjoner må forankres i FN-mandat

Slik skapes et forsvar for alle og for en

Og vi skaper et Europa som står på egne ben