Studentkonferanse

Europeisk Ungdom arrangerer studentkonferanse i Oslo lørdag 30. oktober. Tema er EUs flyktning- og asylpolitikk. Arrangement finner sted på Håndverkeren i Oslo sentrum.

Innledere vil blant annet være:

Kristin Clemet
Clemet er daglig leder i tankesmien Civita og talsmann for en liberal innvandringspolitikk. Clemet er styreleder i Norfund og Plan Norge. Hun har tidligere vært arbeids- og administrasjonsminister (1990-1991) og utdannings- og forskningsminister (2001-2005).

Petter Eide
Eide er generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Eide har tidligere vært generalsekretær i Amnesty Norge (2000-2007) og Care International Norge (2007). Han er medlem av Internasjonalt utvalg i SV.

Vigdis Vevstad
Vevstad er doktor i internasjonal rett og spesialrådgiver i flyktning- og asylspørsmål. Hun arbeider blant annet som koordinator for Kommisjonens (EU) “Euromed II”-program – med fokus på illegal innvandring. Vevstad er også redaktør for en nylig utgitt kommentarbok om den norske Utlendingsloven. Hun har tidligere arbeidet for Flytningrådet, den norske EU-ambassaden i Brüssel, FN (UNHCR), Kommisjonen (EU) og Europaparlamentet.

Trygve G. Nordby
Nordby er generalsekretær i Europabevegelsen. Nordby arbeidet frem til 2009 som visegeneralsekretær i det Internasjonale Røde Kors. Han har tidligere vært generalsekretær i Røde Kors Norge, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) og generalsekretær i Flytktningerådet.

David Hansen
Hansen er nestleder i Civita. Han har tidligere arbeidet som politisk rådgiver for daværende Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Han har tidligere arbeidet som spesialrådgiver for Strømmestiftelsen og vært leder av KrFU. Hansen sitter i Oslo bystyre for KrF.

Deltagelse på dagarrangementet er åpent for alle medlemmer og interesserte. Kveldsarrangementet har 18-års aldersgrense.

Påmelding: Send en e-post med navn og hvor du kommer fra til eu@jasiden.no. Merk e-posten med “Påmelding – studentkonferanse”

Pris: Arrangementet er kostnadsfritt for alle deltagere. Europeisk Ungdom dekker reise og opphold for de som kommer fra steder utenfor Oslo-regionen.