Studenter søkes

Er du student ved Universitetet i Agder, Universitetet i Ås, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Oslo eller NTNU? Europeisk Ungdom ønsker veldig gjerne å komme i kontakt med deg.
Europeisk Ungdom satser i perioden 2010 – 2011 på studenter og studentaktiviteter, men savner studentlag på de overnevnte lærestedene. Send en e-post til eu@jasiden.no hvis du er student ved et av de overnevnte lærestedene og samtidig kunne tenke deg å bli (litt mer) aktiv i Europeisk Ungdom.

Studentsatsingen til Europeisk Ungdom innebærer blant annet:

  • Studiereiser til Brussel
  • Temaspesifikke konferanser og regionsseminarer tilpasset studenter
  • Skolering i EU-kunnskap på høyt nivå
  • Skolering i tale- og debatt
  • Nettverk inn mot norske bedrifter og aktører i Brussel