Studenter for EU i Ungarn

 

15094_765918413434212_463526225_n

På EUs delegasjon til Ungarn. Fra venstre: Jørgen Trollebø, Håkon Westby, Nicholas Nystad, Benjamin Bodo, Marte Noreide, Eirik Sætre, Stian Michalsen (bak), Christian Kjekshus (foran), Camilla Walstad, Sindre Nilsskog (lengst bak), Morten Zachariasen, Henrik Hoem, Ingrid Georgsen, Marthe Oldernes, Andrea Arntzen, Ann Helen Skaanes, Fredrik Justnæs (bak) og Hamed Hassan.

Studenter for EU Oslo har som årlig tradisjon å dra på studietur til en europeisk storby. I år dro 19 studenter til Budapest hvor målet var å lære mer om den kontroversielle politiske utviklingen Ungarn har hatt de siste årene.

Programmet startet med en introduksjonsforelesning om Ungarns politiske system med den norske professoren Nick Sitter. Deretter fikk gruppen møte journalist Tamás Bodoky som driver kritisk journalistikk for å avdekke blant annet korrupsjon. Det faglige opplegget fortsatte med et besøk på EU-delegasjonen, før et møte med det høyreradikale partiet Jobbik den siste dagen.

Møtet med populistiske Jobbik ble spesielt for mange av deltakerne fordi Jobbiks politikk strider så fundamentalt mot det man i Europeisk Ungdom har et bredt konsensus om. Partiet er EU-skeptiske, har en kritisk holdning til modernitet, globalisering og fører en diskriminerende politikk overfor Roma-minoriteten og homofile. Likevel var dette en interessant mulighet til å stille kritiske spørsmål og reflektere over årsaker til at ekstreme partier vokser frem i Europa.

Studentene har hatt mange gode diskusjoner om Ungarsk politikk, høyreekstremisme og forholdet mellom EU og nasjonalstaten. Deltakerne har vært spesielt opptatte av hvilken rolle EU bør ha dersom nasjonale avgjørelser krysser grensen for hva som er akseptabelt etter demokratiske standarder. Studenter for EU Oslo vil fremme en resolusjon om dette temaet på førstkommende landsstyremøte.

Det kulturelle innslaget var en privat guidet båttur med vinsmaking på elven Donau. Deltakerne har hatt anledning til å bli godt kjent med både byen, det ungarske kjøkken og hverandre.

Styret i Studenter for EU Oslo vil gjerne benytte anledningen til å takke alle deltakerne for sosialt og faglig engasjement!