Stortingsbesøk med Studenter for EU Oslo

Torsdag 7. april arrangerer Studenter for EU Oslo besøk til Stortinget. Under besøket skal studentlaget blant annet møte Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre.

Interesserte kan møte opp ved Europahuset klokken 17.30. Selve besøket begynner 18:00. Tetzschner vil i løpet av besøket snakke om Stortingets EU-arbeid og sine erfaringer fra den nylig avsluttede debatten om datalagringsdirektivet.

Etter besøket inviterer studentlaget til fest. Ring Agnes Arnadottir (90402280) hvis du har spørsmål om kveldsprogrammet.