Storberget i storform!

På en solfylt tirsdag ettermiddag, den 28. mai samlet 70 interesserte seg i en kjeller på Litteraturhuset for å få en bedre forståelse av hva Schengen er.

Tidligere justisminister  Knut Storberget holdt en engasjerende innledning om hva Schengen er, og hvor avsporet debatten er fra Schengenmotstandernes side.
Han kunne rapportere at det å gjeninnføre grensekontroll vil ha en marginal effekt på kriminalitetsbekjempelse. Samtidig vil det utelukke tilgangen til en rekke systemer som gjør det lettere å etterlyse, etterforske, dømme og straffe utenlandske kriminelle som begår straffbare handlinger i  Norge, eller utlandet. Man oppnår rett og slett ikke det man ønsker ved å sperre grensene. Man får muligheten til å sjekke pass, men mister tilgangen til de registrene man trenger for å sjekke det opp mot.

«Kjem du fra Hedmark vet du at det finnes mange veier til Sverige utenom en grensekontroll»  sa Storberget om effektiviteten og virkningen av å gjeninnføre grensekontroll mellom Norge og Sverige.

Neste Europacafé blir 24. september. Les mer om Europacafé her.