Stilling ledig – generalsekretær

Europeisk Ungdom lyser ut stillingen for deg som er på utkikk etter en utfordrende, men givende jobb. Jobben krever mye av deg som person og leder, men gir til gjengjeld mye igjen i form av erfaringer, kunnskap og nettverk.  

Stillingen er ledig fra medio januar 2014. Last ned stillingsutlysningen her.

Stillingen har et helhetlig ansvar for drift og videreutvikling av Europeisk Ungdom. Som leder av sekretariatet vil generalsekretær ha ansvar for gjennomføring av organisasjonens nasjonale og internasjonale prosjekter, økonomi og medlemsoppfølging.

Gjennom to år som generalsekretær for Europeisk Ungdom har jeg fått en arbeidserfaring jeg knapt ville turt å drømme om. I tillegg til å drive med regnskap, søknader og rapportering har jeg fått være med på å arrangere store seminarer i inn- og utland, jeg har fått reise mye i Norge og Europa. I løpet av to år har jeg lært utrolig mye om meg selv, og forhåpentligvis også blitt en bedre leder, sier avtroppende generalsekretær Espen Berg-Larsen

 Sentrale arbeids- og ansvarsoppgaver: 

  • Lede sekretariatet. Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte (ingen per tiltredelsesdato)
  • Budsjett og regnskap
  • Medlemsoppfølging, medlemssystem og kommunikasjon med lokale miljøer
  • Prosjektledelse, herunder søknadsskriving, rapportering og gjennomføring av prosjekter nasjonalt og internasjonalt
  • Informasjonsarbeid og kommunikasjon, herunder nettside, månedlig nyhetsbrev og sosiale medier.
  • Bidra til Europeisk Ungdoms politiske arbeid som interesseorganisasjon
  • Kurs og foredragsvirksomhet

Generalsekretær har observatørstatus og møterett i landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget.

Søknad med CV sendes Europeisk Ungdom v/Liselotte Lunde, soknad@europeiskungdom.no innen 20. oktober. Attester vil kunne bli etterspurt i forbindelse med intervju.