Still til valg i Europeisk Ungdom!

Ønsker du å bidra til å utvikle Europeisk Ungdom videre?

Nå kan du stille til valg til sentralstyret, internasjonalt utvalg, desisjonskomiteen og valgkomiteen i Europeisk Ungdom. Det er også mulig å stille til verv som direktevalgt til landsstyret.

Valgskjema finner du her (https://docs.google.com/forms/d/1RrADsXANGBMJSfP6o8jUUe6KjH2oql3ed9A6nYrWz50/edit

Vi søker engasjerte ungdommer som ønsker å jobbe for norsk EU-medlemskap, og som er klare for et år fullt av spennende opplevelser, nye bekjentskap og mye ny lærdom. Som tillitsvalgt i Europeisk Ungdom får du møte mennesker fra hele landet som jobber for det samme som deg.

De sentrale tillitsvervene i Europeisk Ungdom er fylt med en variasjon av mennesker, med ulike bakgrunner og erfaringer som til sammen skal utgjøre et velfungerende og arbeidsomt sentralstyre. Er du kreativ, god på debatter, digger å planlegge arrangementer, elsker å formulere argumenter, besitter grafisk kompetanse, eller har andre interesser og egenskaper du ønsker å bruke for å fremme EU-saken, er vi interessert!

Du kan stille til verv selv, eller nominere noen du mener vil gjøre en god jobb i Europeisk Ungdom. 

Valgskjema finner du her (https://docs.google.com/forms/d/1RrADsXANGBMJSfP6o8jUUe6KjH2oql3ed9A6nYrWz50/edit)

Dersom du ønsker å nominere noen til verv, bruker du skjemaet du finner her (https://docs.google.com/forms/d/1ZBMEmNZzwQPe5_GvBYWoYY8j5Zw94iCC8p3N3gLhcsM/edit

Send en mail til valgkomite[a]europeiskungdom.noved spørsmål. 

Intervjuene vil bli avholdt av valgkomiteen under årets sommerleir på Hove i juli, alternativt i løpet av de to siste ukene i august. Innstilling offentliggjøres fire uker før landsmøtet 11.-13. oktober. Innstillingen er kun en anbefaling – valget skjer på landsmøtet, og det er lov til å stille selv om valgkomiteen ikke innstiller på deg.

På landsmøtet skal det velges leder, to nestledere, seks eller åtte sentralstyremedlemmer, tre representanter til landsstyret (direktevalgte), fire medlemmer til Internasjonalt Utvalg, leder av og to medlemmer til desisjonskomiteen, samt fem medlemmer til valgkomiteen.

Sentralstyret

Sentralstyret er satt sammen av en rekke ulike mennesker fra ulike bakgrunner og med variert kompetanse. Er du god i debatter og liker å prate, skriver godt, besitter grafisk kompetanse eller trives med organisering av arrangementer, møter og annet administrativt arbeid kan dette være spennende for deg med en ekstra interesse for EU og Europa.

Sentralstyret driver organisasjonen mellom landsmøtet og landsstyremøtene, følger opp organisasjonens politiske arbeid og arbeidsprogrammet, har jevnlige møter og deltar på interessante representasjonsoppdrag, samt gjennomfører spennende arrangementer og har muligheten til å møte mange ulike mennesker fra hele verden.

Å sitte i sentralstyret er tidkrevende, og det er derfor viktig at du er forberedt på å prioritere arbeid i Europeisk Ungdom dersom du stiller til valg.

Internasjonalt utvalg (IU)

Generelt jobber medlemmene i IU med å følge opp politikkutviklingen i JEF, videreutvikle EU-akademiet, bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt å finne nye europeiske samarbeidspartnere. IU krever at du har kapasitet til noe reisevirksomhet, og har mulighet til å delta på planleggingsmøter og annet forefallende arbeid.

Desisjonskomité

Desisjonskomiteens roller er å føre kontroll med at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtekter, budsjettrammer og vedtak fattet av landsmøtet. Som leder av desisjonskomiteen vil du ha hovedansvar for at komiteen arbeider velfungerende.

Valgkomité

Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til tillitsverv som velges av landsmøtet. Ved behov for supplering av sentrale verv, vil valgkomiteen innstille kandidater som velges av landsstyret. Som medlem av valgkomiteen er det viktig at du har tid til å stille opp på nødvendige arrangementer og å avholde intervjuer. 

Direktevalgt

Som direktevalgt arbeider du med diverse oppgaver, litt avhengig av hvilken kompetanse du har. Det er et fint verv å ha for deg som ønsker å bidra i organisasjonens sentralledd, men som ikke har kapasitet til et verv i sentralstyret. Tidligere direktevalgte har hatt oppgaver som spenner fra planlegging av sommerleir til utforming av politikk, rekruttering og bidrag til informasjonsarbeid.

Hilsen valgkomiteen i Europeisk Ungdom 
Andreas Brandt, Ane Bilstad Brøyn, Anette Davidsen, Ingvild Oline Kreÿ, Jon Jarane