Still til valg i Europeisk Ungdom!

Ønsker du å bidra til å utvikle Europeisk Ungdom videre?

Nå kan du stille til valg til sentralstyret, internasjonalt utvalg, kontrollkomiteen og valgkomiteen i Europeisk Ungdom, for perioden 2021–2023.

Vi søker engasjerte ungdommer som ønsker å jobbe for norsk EU-medlemskap, og som er klare for to år fulle av spennende opplevelser, nye bekjentskap og mye ny lærdom. Som tillitsvalgt i Europeisk Ungdom får du møte mennesker fra hele landet som jobber for det samme som deg.

De sentrale tillitsvervene i Europeisk Ungdom er fylt med en variasjon av mennesker, med ulik bakgrunn og erfaring som til sammen skal utgjøre et velfungerende og arbeidsomt sentralstyre. Er du kreativ, god på debatter, digger å planlegge arrangementer, elsker å formulere argumenter, besitter grafisk kompetanse, eller har andre interesser og egenskaper du ønsker å bruke for å fremme EU-saken, bør du stille til valg i Europeisk Ungdom.

Dersom du selv ønsker å stille til valg, må du fylle ut dette skjemaet:
https://forms.gle/ZfJBtcjDbCMCDdBk6

Dersom du ønsker å nominere noen andre, bruker du skjemaet du finner her: https://forms.gle/pnxJV6qxs38hmE7W8

Valgkomiteen vil ta kontakt med kandidater i perioden 19. februar – 26. februar.

Intervjuer avholdes digitalt i perioden 19. februar – 12. mars.

Innstillingen offentliggjøres senest 23. mars.

Landsmøtet avholdes 23.–25. april.

Innstillingen er kun en anbefaling – valget skjer på landsmøtet, og det er lov til å stille selv om valgkomiteen ikke innstiller på deg. De nyvalgte tillitsvalgte tiltrer på Europeisk Ungdoms sommerleir i august og sitter til sommerleir 2023.

På landsmøtet skal det velges leder, to nestledere, seks eller åtte sentralstyremedlemmer, fire medlemmer til Internasjonalt Utvalg, leder av og to medlemmer til kontrollkomitéen, samt fem medlemmer til valgkomiteen.

Sentralstyret

Sentralstyret er satt sammen av en rekke ulike mennesker fra ulike bakgrunner og med variert kompetanse. Er du god i debatter og liker å prate, skriver godt, besitter grafisk kompetanse eller trives med organisering av arrangementer, møter og annet administrativt arbeid kan dette være spennende for deg med en ekstra interesse for EU og Europa.

Sentralstyret driver organisasjonen mellom landsmøtet og landsstyremøtene, følger opp organisasjonens strategiske og politiske arbeid, har jevnlige møter og deltar på interessante representasjonsoppdrag, samt gjennomfører spennende arrangementer og har muligheten til å møte mange ulike mennesker fra hele verden.

Å sitte i sentralstyret er tidkrevende, og det er derfor viktig at du er forberedt på å prioritere arbeid i Europeisk Ungdom dersom du stiller til valg.

Internasjonalt utvalg (IU)

Generelt jobber medlemmene i IU med å følge opp politikkutviklingen i JEF, videreutvikle EU-akademiet, bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt å finne nye europeiske samarbeidspartnere. IU krever at du har kapasitet til noe reisevirksomhet, og har mulighet til å delta på planleggingsmøter og annet forefallende arbeid.

Kontrollkomité

Kontrollkomiteens roller er å føre kontroll med at sentralstyrets og landsstyrets disposisjoner holder seg innenfor vedtekter, budsjettrammer og vedtak fattet av landsmøtet. Som leder av kontrollkomiteen vil du ha hovedansvar for at komiteen arbeider velfungerende.

Valgkomité

Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til tillitsverv som velges av landsmøtet. Ved behov for supplering av sentrale verv, vil valgkomiteen innstille kandidater som velges av landsstyret. Som medlem av valgkomiteen er det viktig at du har tid til å stille opp på nødvendige arrangementer og å avholde intervjuer. 

Hilsen valgkomiteen i Europeisk Ungdom 
Isabell Pettersen Vikan, Sarah Frost Logan, Drenusha Suka, Simen Eriksen, og Morten Grinna Normann.