Stian Michalsen vant EU-akademiet 2014

bilde av Stian Michaelsen

Stian Michalsen vant EU-akademiet

Etter tre år med kvinnelige vinnere av EU-akademiet har gutta slått tilbake. Men hjembyen til vinnerne forblir Oslo.

Nivået på årets EU-akademi utmerket seg som spesielt jevnt, og hver av de åtte deltakerne leverte godt under hele helgen, i tillegg til å vise stor evne til å lære og ta til seg konstruktive tilbakemeldinger. Det var ingen lett oppgave for akademisjefene Snorre Skjevrak og Andreas Bjelland Eriksen å peke ut en vinner, men Stian Michalsen (23) fra Oslo stakk seg ut som den som gjennomgående leverte best på de ulike oppgavene, og han var også den deltakerne selv mener utmerket seg spesielt. 

Stian Michalsen har en bachelorgrad i Europastudier, og tar for tiden en mastergrad i statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Han er nestleder i Studenter for EU Oslo, og har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom. Han er også debattredaktør for studentavisa Inside. 

Michalsen ble belønnet med heder, ære og et eksemplar av Asle Tojes Rødt, hvitt og blått: om demokratiet i Europa, og benyttet selv anledning til å takke de andre deltakerne og akademisjefene for konstruktive tilbakemeldinger og stor gjensidig deling av kunnskap og meninger:

– Selv om jeg har en bachelor i statsvitenskap med Europa som fordypning, mener jeg at jeg fortsatt har mye å lære om EU. Som faglig interessert mener jeg EU-akademiet gav meg muligheten til å fokusere på disse spørsmålene, og jeg har blitt mer trygg på det å kunne presentere politikk og arbeide med andre.

Veien videre er i gode hender

Michalsen skryter også av deltakerne på årets akademi, og mener at fremtiden til Europeisk uten tvil er trygg. I tiden opp mot EU-akademiet fordypet Michalsen seg i interesserepresentasjon i EU, og har klare formeninger om at lobbyisme og interesserepresentasjon er viktig i debatten om hva EU er og hva det skal være. 

– Interesserepresentasjon er et stort tema, ikke minst fordi EU spenner over så mange stater, hver med sin særegne form for utøvelse av denne innflytelsen på statlige affærer. Jeg skrev bacheloroppgaven min om hvordan The European Transparency Register (ETR) har fungert siden det ble opprettet. Lobbyisme er et spennende tema, da det er noe som stadig øker i omfang i EU. Flere og flere oppdager at det stadig tas flere viktige beslutninger i Brussel enn det gjøres i nasjonale parlamenter og regjeringer. 

Stian Michalsen utmerket seg som spesielt kunnskapsrik, og med god evne til å samarbeide og formidle. De andre deltakerne berømmet alle Michalsen for hans prestasjoner gjennom hele helgen. Michalsen selv er mest opptatt av å dyrke arbeidet til ja-siden i årene fremover.

– Selv om EU-medlemskap ikke ligger på den politiske agendaen for tiden, så stopper det ikke å være et av de viktigste utenrikspolitiske spørsmålene vi står overfor. Bare i år har vi fått en egen Europaminister, samtidig som det snart er valg til Europaparlamentet og reforhandling av EØS-kontingenten. De to siste er begge ting som direkte påvirker Norge, uten at det ser ut som om den generelle befolkningen er nevneverdig interessert. Derfor mener jeg at det viktigste Europeisk Ungdom gjør er å opplyse folk, spesielt studenter og skoleelever, på hva EU er, gjør og hvordan det virker. Dette er noe jeg vil være med på.

Vi gratulerer alle deltakere med vel gjennomført EU-akademi, og vi takker også akademisjefene Snorre Skjevrak og Andreas Bjelland Eriksen for vel gjennomført toppskolering.

Deltakerne på EU-akademiet 2014:

• Maren Aasan (18 år, Nord-Trøndelag)
• Marius Olaussen (22 år, Hordaland)
• Stian Michalsen (23 år, Oslo)
• Fredrik Justnæs (18 år, Rogaland)
• Espen O. Sandsnes (18 år, Akershus)
• Caroline Enoksen (18 år, Rogaland)
• Vetle Langedahl (17 år, Finnmark)
• Bjørn Olav Østeby (18 år, Akershus)