State of the European Union

Gratis internett, betal skatt og bekjemp ungdomsledigheten. Her får du de viktigste punktene fra Juncker sin andre direktesendte tale i Europaparlamentet.

President i Europakommisjonen, «EUs regjering», holder hvert år en State of the Union-tale foran Europaparlamentet. Vedkommende oppsummerer her året som har gått, analyserer de største utfordringene Europa står overfor, samt legger frem hvordan Kommisjonen skal møte disse utfordringene med konkret politikk. Etter talen vil medlemmene av Europaparlamentet diskutere den politiske situasjonen i EU.

Jean-Claude Juncker er den første Kommisjonspresidenten som er direktevalgt av partiene i Europaparlamentet. De siste årene har vi dermed sett et sterkere politisk samarbeid mellom de to institusjonene. Junckers tale foran parlamentarikerne en viktig symbolsk handling, der parlamentet også har muligheten til å stille han til veggs.

Europeisk Ungdom har oppsummert de viktigste punktene for deg

I fjor handlet talen først og fremst om migrasjon. I år var temaet rettet mot hva det vil si å være europeer. Juncker mente at Europa står overfor en eksistensiell krise, og at vi er nødt til å redefinere identiteten og særpreget vårt. En av tingene som ble trukket frem som typisk europeisk, er solidaritet. Men den manglende solidariteten i Europa per i dag gjør det vanskelig å bekjempe alt fra arbeidsledighet til fremmedfrykt og populisme. «Mer solidaritet er absolutt nødvendig. Ikke bare med ord, men med handlinger» oppfordret Juncker.

ET SOSIALT EUROPA

«Europa er ikke sosialt nok», hevdet Juncker. Merk at disse ordene kommer fra en mann som er valgt av det konservative partisammenslutningen i Europaparlamentet, EPP. Juncker mente at vi er nødt til å forsvare den europeiske levemåten, blant annet gjennom å bekjempe arbeidsledighet. Kommisjonspresidenten var klar på at han ikke kunne akseptere «at Europa blir ungdomsledighetens kontinent» eller at «generasjon Y ender opp fattigere enn sine foreldre». Derfor må EUs ungdomsgaranti styrkes, et tema som Europeisk Ungdom også vil diskutere på det kommende Landsmøtet 23.-25. september.

SKATT

«Alle bedrifter, store og små, må betale skatt der de skaper sin profitt» ifølge Juncker. Kommisjonen har i mange år forsøkt å ta opp kampen mot store selskaper som unnlater å betale skatt til europeiske nasjonalstater. De siste årene har denne ballen begynt å rulle. Det mest kjente eksempelet er Apple som fikk en skattesmell på 120 milliarder kroner. Det amerikanske selskapet har fått særlige skattefordeler i Irland, noe som er ulovlig i henhold til EUs regler for statsstøtte, konkluderte EU-kommisjonen.

Europeisk Ungdom mener at det å få multinasjonale selskaper til å faktisk betale skatt i landene de produserer i, er et typisk problem som må løses på overnasjonalt nivå.

FORSVAR

De europeiske verdiene, som ytringsfrihtet og kulturelt mangfold, må beskyttes. En av de største truslene Europa står overfor er den sikkerhetspolitiske. Derfor foreslår Juncker en ny finansiering av europeisk forsvarssamarbeid. Fra før har EU såkalte «battle groups» som står klare til å kunne utføre fredbevarende oppgaver. Norge er også med på dette forsvarssamarbeidet gjennom gruppen «Nordic Battle Group». Foreløpig har bataljonsstridsgruppene aldri vært benyttet.

INTERNETT

EUs ansvar er ikke bare å beskytte sine innbyggere, men også å gi dem de verktøy de trenger for å utvikle seg selv. I en teknologisk tidsalder kan dette ikke gjøres uten internett. Derfor foreslår Kommisjonen å implementere 5G på tvers av EU innen 2025, noe som har potensial til å skape ytterligere to millioner arbeidsplasser i EU. Det at alle nyter godt av tilkobling betyr at det ikke spiller noen rolle hvor du bor eller hvor mye du tjener. I tillegg skal det jobbes for gratis trådløst internett rundt de viktigste sentrene i det offentlige liv innen 2020.

HANDEL

Å være europeer handler også om å handle med våre naboer istedet for å gå til krig mot dem. Handel betyr arbeidsplasser. Juncker hevdet at for hver milliard euro som tjenes, skapes 14.000 nye arbeidsplasser i EU. Kommisjonspresidenten trakk frem den nye handelsavtalen med Canada, en avtale som er «den beste og mest progressive avtalen EU noen sinne har fremforhandlet». Canada ble trukket frem som en av Europas viktigste partnere som deler interesser, verdier, respekt for rettsprinsipper og kulturelt mangfold.

Hele talen finner du her.

State of the European Union i brosjyre-format kan du laste ned her: SOTEU brochure.

Du kan følge debatten gjennom emneknaggen #SOTEU.