Spør folket først

Oxleay/(CC BY 2.0)

Å støtte Ukrainas selvråderett handler ikke om å ta stilling til hva som er posisjon og opposisjon i ukrainsk politikk, men om å respektere det ukrainske folkets uomtvistelige rett til å selv bygge sin fremtids vei.

Det ukrainske dilemmaet er ingen ubetydelig utfordring, men en russisk anneksjon av internasjonalt anerkjent ukrainsk territorium er langt utenfor det vi som frie borgere stilltiende kan akseptere. Synet av russiske soldater på fremmed jord kjenner vi igjen fra likelydende intervensjoner i Tsjekkoslovakia i 1968 og Ungarn i 1956. I begge disse tilfellene ble selvstendige stater gjenstand for invasjon og okkupasjon, med russiske politiske lederes egne mål som viktigste årsak.

Krim-halvøya var tidligere del av den russiske sovjetrepublikken, men ble i 1954 overført til den ukrainske sovjetrepublikken. Det var den gang betraktet som en intern grenseendring, men etter oppløsningen av Sovjetunionen og fremveksten av Ukraina som en uavhengig stat har det oppstått nye utfordringer, også hva gjelder språk og kultur. Europeisk Ungdom anerkjenner den vanskelige situasjonen mellom øst og vest i Ukraina, men dette veier ikke på noen måte opp for en militær intervensjon fra russisk side. Putins store prosjekt er ikke bare en trussel mot freden, men mot ethvert snev av håp for demokrati, frihet og rettigheter i Øst-Europa.

Ukrainas siste president Viktor Janukovitsj forsøkte lenge å holde på et balansert forhold mot øst og vest. Denne strategien brøt presidenten selv da han valgte å avslutte samtalene med EU, og heller gå inn for en avtale med Russland. Demonstrasjonene på uavhengighetsplassen og andre deler av landet kom som direkte konsekvens av presidentens limbo mellom øst og vest, i tillegg til brutte løfter og håp som forsvant i skyggen av korrupsjon og maktmisbruk. Tomrommet som skaptes av presidentens flukt må fylles av det ukrainske folkets stemmesedler, ikke av vold.

Russlands intervensjon er uforenlig med kriteriene for demokrati, frihet og rettferdighet, i det de bruker militære midler for å oppnå egne geopolitiske og økonomiske målsetninger. Europeisk Ungdom krever at norske myndigheter og det internasjonale samfunnet går i front for et forsvar for det ukrainske folkets frihet. Det er opp til det ukrainske folket selv å velge en president under nyvalget 25. mai, men det er alle europeere og verdensborgeres ansvar å jobbe for at valget blir opp til det ukrainske folket å ta.

Vi sier som nei-siden her hjemme: spør folket først!