Spennende seminar i Istanbul

IstanbulJEF-Europe og JEF-Turkey arrangerer et internasjonalt seminar i Istanbul 15.-19. april. Alle Europeisk Ungdoms medlemmer kan søke om å delta!

Tema: Europa star overfor en rekke demokratiske problemer, både internt i nasjonalstatene og innad i EUs institusjoner. I seminaret «Democracy 2.0 – how?» får du muligheten til å diskutere demokratiske problemstillinger, samt hvordan fremtidens EU bør se ut.

Søknadsfrist: 6. mars.

Se her for mer info.