Søndag er det valg – her er innstillingen

Landsmøtet handler om vedtekter, strategier, resolusjoner og debatter. Høydepunktet er valg av nye tillitsvalgte. Tillitsvalgte i perioden 2012-2013 velges søndag. Her kan du lese innstillingen fra valgkomiteen.

Valgkomiteen har bestått av Silje Bragstad (leder), Bjarne Dæhli, Liselotte Lunde, Anders Bø og Khamshajiny Gunaratnam. Alle instillinger er enstemmige.  

Valgkomiteens innstilling på nytt sentralstyre:

Leder – Ninni Høver

Ninni er 24 år og kommer fra Oslo. Hun studerer Politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI i Oslo og har en bachelor i europeiske studier samt to utvekslingsopphold i Frankrike og på Bali bak seg. Ninni har sittet et år som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom, og i 2010 var hun politisk nestleder i Studenter for EU Oslo. Hun vant EU-akademiet i 2011. Ninni er medlem av Arbeiderpartiet.

1. nestleder – Anders Høgalmen

Anders er 21 år og kommer fra Stavanger.  Anders studerer Offentlig administrasjon – og ledelse ved Universitetet i Oslo. Anders har sittet to år i sentralstyret som nestleder og har tidligere vært direktevalgt til Landsstyret. Han var leder av St. Svithun Europeisk Ungdom i Stavanger i 2008 og 2009. Anders er medlem av Unge Høyre.

2. nestleder – Agnes Arnadottir

Agnes er 25 år og kommer fra Island. Agnes studerer Politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI i Oslo og hun har en bachelor i europeiske studier og et utenlandsopphold i Wien bak seg. Agnes vant EU-akademiet i 2010, og hun har sittet et år som direktevalgt og vært organisatorisk nestleder og leder i Studenter for EU i Oslo. Agnes er partipolitisk uavhengig.

Medlemmer:

Sentralstyremedlem – Josefine Eilsø Nielsen

Josefine er 20 år og kommer fra Kleppe i Rogaland. Hun studerer Integrert master i farmasi ved Universitetet i Oslo. Josefine har sittet et år som sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Hun var nestleder i AUF Rogaland og landsstyremedlem i AUF fra 2008 til 2010 og satt i AUFs valgkomité før landsmøtet i 2010. Josefine er for tiden styremedlem i AUF i Oslo.

Sentralstyremedlem – Sarah Stephanie Skjoldevik

Sarah-Stephanie er 22 år og kommer fra Haugesund. Hun studerer for tiden statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Sarah har sittet to år i Internasjonalt Utvalg i Europeisk Ungdom og har vært leder i Rogaland Europeisk Ungdom. Tidligere jobbet Sarah som fylkessekretær i Rogaland Unge Høyre og vært styremedlem i Høyres Studentforbund i Stavanger. I dag sitter hun i bystyret i Haugesund. Sarah deltok på EU-akademiet i 2011.

Sentralstyremedlem – Trygve Lehne

Trygve er 21 år og kommer fra Stavanger. Han studerer økonomi ved Handelshøyskolen i Bergen. Trygve har sittet et år som medlem av sentralstyret i Europeisk Ungdom og har tidligere vært leder av Rogaland Europeisk Ungdom. Han har også sittet to år som direktevalgt til Landsstyret, samt ett år i Internasjonalt Utvalg. Trygve er medlem av Unge Høyre og nestleder i Høyres Studenterforbund ved NHH.

Sentralstyremedlem – Christian Kjekshus

Christian er 26 år og kommer fra Oppland. Han studerer Europastudier i Oslo og har tidligere studert ved Norsk Lærerakademi – NLA. Christian har vært styremedlem i Telemark KrFU, Porsgrunn StudentKRIK og har lang fartstid fra Ungdom i oppdrag. I dag er han styremedlem i Studenter for EU i Oslo. Christian er partipolitisk uavhengig.

Sentralstyremedlem – Andreas Bjelland Eriksen

Andreas er 19 år og kommer fra Stavanger. Han er for tiden vernepliktig. Andreas har et år bak seg som styremedlem i Rogaland Europeisk Ungdom. Han har også erfaring fra AUF, hvor han blant annet har vært leder av AUF i Rogaland. I dag er han fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Rogaland fylkeskommune. Andreas har lenge hatt et EU-engasjement både innenfor og utenfor AUF.

Sentralstyremedlem – Anine Mølmen Andresen

Anine er 23 år og kommer fra Nittedal. Hun studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen og har en bachelor i Europastudier fra Universitetet i Oslo. Anine er styremedlem i Hordaland Europeisk Ungdom og har vært styremedlem i Studenter for EU Oslo. Hun var også deltaker på EU-akademiet i 2011. Anine er medlem av AUF.

Valgkomiteens innstilling til direktevalgte: 

Hanne Brønmo

Hanne er 22 år og bor i Trondheim. Hun har studert statsvitenskap ved NTNU og er nå i gang med jusstudier ved Folkeuniversitetet og UiO. Hanne har lang erfaring med organisasjonsarbeid fra Venstre og Unge Venstre. Hun har innehatt flere styre- og tillitsverv, herunder vervet som leder av Oppland Unge Venstre. I 2011 var Hanne deltaker på EU-akademiet.

Kristoffer Aardal Hanssen

Kristoffer er 22 år og kommer fra Asker. Han studerer for tiden Europastudier ved UiO og har et utvekslingsopphold i Frankrike bak seg. Kristoffer er fylkesleder i Akershus Europeisk Ungdom. Han er også nestleder i Akershus Unge Høyre og kommunestyrerepresentant for Høyre i Asker. Kristoffer sitter også i programkomiteen for utenriks i Unge Høyre, hvor han er ansvarlig for europaspørsmål.

Sindre Nilsskog

Sindre er 21 år og kommer fra Trondheim. Han studerer for tiden juss på Folkeuniversitetet. Sindre har ett år som direktevalgt til Landsstyret og ett år som leder av Trondheim Europeisk Ungdom bak seg. Han har også erfaring fra Høyre og Unge Høyre, blant annet som nestleder i Sør-Trøndelag Unge Høyre. Sindre var deltaker på EU-akademiet i 2010.

Torje Vigmostad

Torje er 19 år og kommer fra Skien, men bor for tiden i Bærum. Han studerer samfunnsøkonomi på Universitetet i Oslo. Bak seg har Torje et år som leder av Telemark Europeisk Ungdom. Han har også erfaring fra Unge Venstre, der han er medlem av Internasjonalt Utvalg med ansvar for EU-spørsmål.

Mari Siljebraaten

Mari er 22 år og kommer fra Bardu, men bor i Tromsø. Hun holder for tiden på med en mastergrad i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Mari har ett år som nestleder i Tromsø Europeisk Ungdom bak seg. Hun har også erfaring fra AUF, der hun blant annet sitter som leder av AUF i Troms. Mari er også kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Bardu.

Valgkomiteens innstilling til internasjonalt utvalg: 

Suzanne Nedrum

Suzanne er 19 år og kommer fra Stavanger. Hun går på studiespesialiserende linje på Stavanger Katedralskole. Suzanne har vært medlem av Internasjonalt Utvalg i ett år og har siden 2010 vært leder av Stavanger Europeisk Ungdom. Suzanne har også erfaring fra Unge Høyre, der hun blant annet har vært leder av Stavanger Unge Høyre. Suzanne sitter i kommunestyret for Høyre i Stavanger.

Marlene Hakkebo

Marlene er 23 år og kommer fra Smøla kommune i Møre og Romsdal. Hun bor for tiden i Oslo, hvor hun studerer rettvitenskap ved UiO. Marlene har sittet to år i sentralstyret, hvorav det ene som nestleder. Begge årene Marlene har sittet i sentralstyret har hun vært leder av Internasjonalt Utvalg. Før Marlene begynte i sentralstyret, var hun direktevalgt til Landsstyret i ett år. Hun var også redaktør for Europeisk Ungdoms medlemsmagasin, Europeeren.

Nikolai Fjågesund

Nikolai er 21 år og kommer fra Stange i Hedmark. Han bor for tiden i Oslo, hvor han tar en bachelor i kultur- og kommunikasjonsstudier ved UiO. Bak seg har Nikolai ett år som direktevalgt til Landsstyret i Europeisk Ungdom. Han har i løpet av dette året engasjert seg i de internasjonale aktivitetene til Europeisk Ungdom. Nikolai har også erfaring fra Unge Høyre, blant annet som leder av Hedmark Unge Høyre. Han sitter også i kommunestyret for Stange Høyre

Marthe Oldernes

Marthe Oldernes er 20 år og kommer fra Trondheim. For tiden bor hun i Oslo, hvor hun holder på med en Master i rettsvitenskap ved UiO. Marthe er leder av Studenter for EU Oslo og har også et år som styremedlem bak seg. Marthe er medlem av Unge Høyre.

Valgkomiteens innstilling på desisjonskomité:

Julie Midtgarden Remen (leder)

Julie er 27 år og kommer fra Porsgrunn. Hun har tidligere vært nestleder og sentralstyremedlem i Europeisk Ungdom. Fra 2009 til 2012 var Julie generalsekretær i Unge Høyre. Hun jobber nå som kommunikasjonsrådgiver i Burson-Marsteller.

Jomar Talsnes Heggdal

Jomar er 27 år og kommer fra Levanger. Han har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har to perioder bak seg i sentralstyret, samt en rekke andre verv i Unge Venstre og Elevorganisasjonen. Jomar har også vært medlem av desisjonskomiteen i ett år. Jomar er næringspolitisk rådgiver i Byggenæringens Landsforening.

Marte Haabeth Grindaker

Marte er 31 år gammel og kommer fra Hadeland. Marte er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært nestleder i Europeisk Ungdom og leder av Juvente. Hun har også vært medlem av desisjonskomiteen i ett år. Marte jobber for tiden i Marine Harvest Group.