Sommerstengt!

SommerEuropeisk Ungdom setter EU-debatten i hvilemodus i tre uker fra mandag 11. juli til fredag 5. august.

Henvendelser som haster må rettes per telefon til Anne Margrethe Lund (45 44 53 13) eller Bård Skaar Viken (92 09 02  80).

God sommer!