Solidarisk med hvem, Andersen?

Faksimile Klassekampen 13.04

Faksimile Klassekampen 13.04

Dette innlegget sto opprinnelig på trykk i Klassekampen 13.04

I sitt svar til meg 6. april gjentar Karin Andersen (SV) at flyktningkrisa løses gjennom et solidarisk Europa, trygge fluktruter og et felles europeisk asylsystem. Dette er vi enige om. Samtidig ser hun ut til å leve i en fantasiverden der det er mulig å få på plass et felles europeisk system uten at det skjer gjennom EUs institusjoner.

SV er ikke bare motstander av EU, EØS og europeisk samarbeid på generell basis. Selve kjernen i motstanden er nettopp den overnasjonaliteten de nå krever at EU skal sette i verk. I tillegg er SV det partiet som med høyest hyppighet krever at Norge skal bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen. Det viser en svært dårlig forståelse for det europeiske prosjektet.

Hvordan EU har håndtert flyktningkrisa er i akkurat denne diskusjonen irrelevant. Poenget er at EU i dag ikke har myndighet til å innvirke i nasjonalstatenes politikk. EU kan ikke tvinge Ungarn til å ta imot flere flyktninger, eller Slovenia til å slippe igjennom flyktninger uten Schengen-visum.

Grunnen til at EU ikke har den nødvendige overnasjonale dimensjonen, er at euroskeptiske partier i Europa nå jobber døgnet rundt for å svekke EU så mye som mulig.

I den nylige folkeavstemningen i Nederland om EUs assosiasjonsavtale med Ukraina, så EU-skeptikerne en markeringsmulighet, på bekostning av tusenvis av ukraineres mulighet til et bedre liv. Hvor er solidariteten i det?

Uansett hvordan Andersen vil vri og vende på dette, er det ikke til å komme bort fra at hun og SV jobber for akkurat det samme som Geert Wilders, Marine le Pen og Nigel Farage: et svekket Europa uten gode forslag til løsninger. Ironien blir da komplett når samtlige ønsker en eller annen form for samarbeid.

Andersen spør Europeisk Ungdom hvor vi har vært. Vi har blant annet foreslått trygge fluktruter gjennom Europa, å etablere muligheten til å søke asyl i transittland og opprette en felles behandling av asylsøknader. Hvis Andersen bevisst overser dette, får det nesten stå for hennes egen regning.

I EU foregår det viktige debatter hver dag, som våre folkevalgte politikere kunne satt preg på. Den muligheten har SV og nei-siden aktivt sørget for at vi nordmenn ikke har.