Søk EU-Akademiet nå!

Vil du bli med på Europeisk Ungdoms beste og mest krevende toppskolering?

Året 2013 ble begivenhetsrikt for Europeisk Ungdom. Vi har fått en fornyet EU-debatt og en egen europaminister i regjeringen. I 2014 er det valg til Europaparlamentet, i tillegg til at den norske EØS-kontigenten skal reforhandles. Dette betyr at Europeisk Ungdom må være flinkere, bedre og raskere ute i EU-debatten.

Med det som bakgrunn ønsker Europeisk Ungdom å åpne for søknader til EU-akademiet 2014. EU-akademiet er toppskoleringsprogrammet for Europeisk Ungdoms medlemmer. Maksimalt 8 medlemmer plukkes ut til å delta.

Målet med akademiet er å styrke politisk og organisatorisk kunnskap, retorisk trening og kursing i fagkunnskap. EU-akademiet er vår organisasjons måte å investere intensiv skolering i flinke medlemmer. EU-akademiet er en intensiv skolering som tar sikte på å styrke deltakernes kunnskap, evner og selvsikkerhet. EU-akademiet skal gjøre deltakerne bedre rustet i debatt, utvikling av politikk, media og krisehåndtering.

Årets akademisjefer er Snorre Skjevrak fra sentralstyret og Andreas Bjelland Eriksen fra landsstyret. Snorre deltok på EU-akademiet i 2013 og Andreas var akademisjef samme år.

Søk på EU-akademiet 2014 – Frist: 17. desember

Akademisjefene for EU-akademiet velger ut deltakere basert på søkernes motivasjon og bakgrunn. Enten du skal søke selv eller foreslå noen andre, så må søknad eller forslag være sendt til snorre@europeiskungdom.no innen 17. desember.

Søknad må inneholde:

1. Motivasjon for deltakelse
2. Din bakgrunn (ikke krav å ha vært aktiv i Europeisk Ungdom)
3. Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon:

Hvor?  P-Hotel i Oslo
Når?  17-19. januar.
Hvem kan delta?  Alle medlemmer av Europeisk Ungdom kan søke.
Kan jeg foreslå meg selv?  Ja, det kan du. Send søknad og begrunnelse til snorre@europeiskungdom.no
Kan jeg foreslå andre?  Ja, det kan du. Send kort begrunnelse til snorre@europeiskungdom.no

Betaler Europeisk Ungdom for reise, mat og overnatting? Ja, reiseregninger refunderes, og vi ordner med overnatting og mat som del av opplegget.