Slipp Høyre fri!

Arbeiderpartiet og Høyre er denne uka blitt enige om hvordan EUs datalagringsdirektivet kan og skal implementeres. Nå er det opp til Stortinget å stemme for eller mot direktivet.

Direktivet pålegger medlemslandene å lagre trafikk- og lokaliseringsdata fra innbyggernes bruk av telefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon, e-post og internett. Det vil si informasjon om hvem som kommuniserer med hvem, hvor det kommuniseres fra, når det kommuniseres og hvordan det kommuniseres.

Det er i realiteten et flertall mot direktivet på Stortinget, spørsmålet blir om 11 Høyre-representanter blir tvunget til å stemme mot egen overbevisning og det syn et flertall av fylkeslag i Høyre har.

Europeisk Ungdom er mot direktivet og ønsker at Norge skal bruke reservasjonsretten i denne saken. Hedmark Europeisk Ungdom ber derfor Erna Solberg om å fristille Høyres stortingsrepresentanter så de kan stemme etter egen overbevisning og folkets vilje.