Skillet viskes ut

30. august møttes Det europeiske råd (EUs stats- og regjeringssjefer) for å velge en ny råds-president samt EUs nye utenrikssjef. Mange kandidater har vært i spill til vervene, blant annet Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt og Polens utenriksminister Radosław Sikorski, men i EU-politikken er det sjelden en fordel å være favoritt da mange hensyn skal tas både i forbindelse med partitilhørighet og nasjonalitet, men også kjønnsbalanse og representasjon fra alle deler av EU spiller inn.Premier_RP_D_Tusk

Det europeiske råds nye formann Donald Tusk (EPP), til nå statsminister i Polen. Valget av Tusk har for mange vist at skillet mellom de «gamle» og de «nye» medlemslandene er i ferd med å viskes ut da dette er første gang en sentral-/østeuropeer er valgt til ett av EUs ledende verv. Avtroppende råds-president Herman van Rompuy beskriver Tusk som en fremragende statsmann for Europa.

Donald Tusk var med å grunnlegge partiet han til nå har vært leder for, Borger-plattformen. Tusks regjering, som har sittet siden 2007, er den første polske regjeringen som har blitt gjenvalgt siden kommunismens fall i Polen i 90-årene. Det europeiske råds nye president tar sete 1. desember for en periode på 2.5 år, og kan gjenvelges én gang.

EUs nye høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk: Federica Mogherini (PES), til nå utenriksminister i Italia.

Mogherini har kun vært utenriksminister i 6 måneder før hun nå skal ta fatt på oppgaven med å skape enighet om EUs felles utenrikspolitikk. Helt uerfaren er hun dog ikke. Hun har sittet i det italienske parlamantets utenrikskomite i en årrekke og har befattet seg med utenrikspolitikk de siste 20 årene både som student og i arbeidslivet. Vervet som høyrepresentant for utenrikssaker er i tillegg visepresident i EU-kommisjonen.

Hva skjer videre?

EU-kommisjonens innkommende president Jean-Claude Juncker har denne uken presentert sin liste med kommissærer og ventes og offentliggjøre deres ansvarsområder neste uke. Deretter må alle kandidatene, inkludert Federica Mogherini, gjennom en høringsrunde i Europaparlamentet. Til slutt stemmer parlamentet for eller imot kommisjonen i sin helhet. Hvis alt går etter planen vil den nye kommisjonen begynne sitt virke 1. november.