Sentralstyret 2011-2012

Europeisk Ungdom har fått nytt sentralstyre. Sentralstyret 2011-2012 består av følgende personer:

Leder: Anne Margrethe Lund (2. periode som leder)
1. nestleder: Anders Høgalmen (2. periode i sentralstyret)
2. nestleder: Marlene Hakkebo (2. periode i sentralstyret)
Medlem: Anders Bø (2. periode i sentralstyret)
Medlem: Josefine Eilsø Nielsen (ny)
Medlem: Silje Bragstad (2. periode i sentralstyret)
Medlem: Erik Dale (2. periode i sentralstyret)
Medlem: Øyvind Ottestad (ny)
Medlem: Trygve Lehne (ny)
Medlem: Ida Pauline Fredriksen (2. periode i sentralstyret)
Medlem: Ninni Høver (ny)

Sentralstyret vil bli ytterligere presentert i løpet av kommende uke. Europeisk Ungdom vil takke avtroppet sentralstyremedlem Anders Bergsaker for god innsats for organisasjonen siste år.

Direktevalgte til Landsstyret:

Ingrid Glendrange
Peter Walseth
Sindre Nilsskog
Agnes Arnadottir
Nikolai Fjågesund

Internasjonalt utvalg:

Espen Berg-Larsen
Sarah-Stephanie Skjoldevik
Suzanne Nedrum
Kristoffer Marø

Desisjonskomiteen
Lars Raaum (leder)
Jomar Talsnes Heggdal
Marte Haabeth Grindaker

Revisor (statsautorisert)

Hilde Mathisen Sletteberg