Salmonellautbrudd er ikke typisk europeisk

Denne uken ble det klart at det er funnet salmonellabakterier i svensk kjøttdeig. Det gjorde at stortingskandidat for Senterpartiet, Kåre Gunnar Fløystad, fant det fornuftig å minne oss på verdien av norsk matproduksjon. 

Produktet, som stammer fra Danmark og Irland, ble raskt trukket tilbake av Ica Sverige, og forbrukene ble gjort oppmerksom på farene det medførte å spise dette. Dette utspillet følger en typisk Senterparti-argumentasjon der alt som kan skade norske bønder trekkes frem som grunner til å låse norske forbrukere til norske landbruksprodukter.

Salmonellautbruddet kunne like gjerne skjedd i Norge som i Sverige. Sist gang vi så noe likende i Norge var i 2007 blant kyr i Rogaland og blant mennesker i 2012. EUs regelverk for matsikkerhet er et av de mest omfattende i verden, og Norge deltar gjennom veterinæravtalen i dette reglementet for produksjon og sikkerhet av kjøtt. Én av følgende ved globalisering er at også bakterier kan bevege seg på tvers av landegrenser.

– Uansett om Senterpartiet skulle få rent flertall i Stortingsvalget til høsten vil de aldri kunne reversere strømmen av mennesker og varer på tvers av landegrenser, sier Nikolai Fjågesund, 1. nestleder i Europeisk Ungdom.

Senterpartiet har siden 2005 hatt makten over norsk matproduksjon. Likevel har nedgangen i antall jordbruk aldri vært høyere.

– Dette tyder på at det norske jordbruksmonopolet Senterpartiet er en forkjemper for, skader både bønder og forbrukere. Det er på tide at denne kursen justeres ved å slippe europeiske landbruksprodukt inn på markedet, hevder Fjågesund.