Sagt om Europautredningen

Europeisk Ungdom presenterer her sitater og kommentarer om Europautredningen i norske medier. Saken oppdateres fortløpende.

Europautredningen:

«Norge er trekvart medlem av EU»

«Norge er ikke noe annerledesland»

«Norge er EUs 5. største handelspartner. Større enn Japan, større enn India, større enn Brasil» (Jonas Gahr Støre)

«Det var en europeisk samarbeidsavtale som ga et nordisk hjemmemarked» (Jonas Gahr Støre)

«Det er blitt mer krevende å se hva som er relevant for våre avtaler. Vi mangler en metode for å gjøre dette…Dette er en løsbar utfordring, men en utfordring likeså» (Jonas Gahr Støre)

«Gjennom snart tjue år har avtalen bidratt til økonomisk vekst, økt sysselsetting og økt kjøpekraft.» (punkt 26.2.2)

«Sammenlignet med de direkte og indirekte samfunnsøkonomiske fordelene av EØS-avtalen er kostnadene ved avtalen begrenset.» (punkt 26.2.2)

«Svaret på spørsmålet ditt Heming, om vi har tatt hensyn til innspillene dine. Svaret er ja. Det har vi» (Fredrik Sejersted)

«Det står ingenting om EU i norsk pensum. Og det som står slutter i november 1994…Dette bør inn i læreplanene på en helt annen måte enn i dag» (Fredrik Sejersted)

«Velutdannede menn oppgir at de kan svært lite om EØS og Schengen. Sejersted: Da kan de lite, da» (Fredrik Sejersted)

«Rapporten er tung å bære» (Fredrik Sejersted)

Frederic Hauge (leder i Bellona) til Nettavisen:

«Framfor å sutre over det demokratiske underskuddet, bør vi heller få en debatt om hvordan vi kan bruke EØS-avtalen. Vi er selv storforbrukere av EØS-avtalen, og vi får uttelling for vårt arbeid. Blant annet fikk vi den norske regjeringen til å legge om hele statsstøtten til Snøhvit gjennom å bruke EØS-avtalen, og på området fornybar energi bruker vi ikke tiden på lobbyvirksomhet mot Ola Borten Moe, men mot EU».

«I stedet for en diskusjon om alternativet til EØS-avtalen bør vi få en debatt om hvordan vi kan styrke det norske samfunnets muligheter til å påvirke inn mot EU-systemet. Jeg mener at det vi har oppnådd, viser at det er mulig».

Jonas Gahr Støre (Utenriksminister, Arbeiderpartiet) til Dagens Næringsliv:

Om å melde Norge ut av EØS

«For Norge, med våre store utenrikshandel, er det å sette i spill den forutsigbarheten vi har gjennom felles regelverk og den likebehandlingen vi er berettiget til gjennom felles overvåkning. Det vil etter mitt skjønn være et spill med norske arbeidsplasser, med norsk økonomi og i sum norsk velferd».

«Om den grunnleggende tryggheten oppheves, utsettes vi for fare for vilkårlighet og forskjellsbehandling som vil ramme en så åpen økonomi som vår».

Ine Marie Eriksen Søreide (Høyre) til Aftenposten:

«Norge er blitt mer integrert i EU enn mange medlemsstater fordi det har vært i Norges interesse å knytte seg så tett til EU. Det er et resultat av en villet politikk»

Kristin Clemet (Civita) til Civitas hjemmesider:

«Det Norge bør gjøre, er å skaffe seg en Europaminister.En egen Europaminister i UD, slik at dette departementet eventuelt får tre statsråder, vil bidra til å styrke arbeidet vis à vis EU. Det vil gjøre det lettere for Norge å ivareta sine interesser og forhåpentligvis også styrke informasjonen og debatten om Europasaker her hjemme»

Liv Signe Navarsete (Senterpartiet) til Aftenposten:

«Gitt at opplysningene er riktige, viser dette at EØS-avtalen er blitt mye mer omfattende enn noen kunne drømt om i 1994»

Kjetil Wiedswang (Dagens Næringsliv):

«Grovt forenklet forteller Europautredningen at EØS og alle de andre avtalene vi har med EU har gitt Norge to viktige unntak: For det første sparer norske politikere mye tid ved å outsource en betydelig del av norsk lovgivning til EUs 27 medlemsland. For det andre får nordmenn lov til å betale 50 prosent mer for maten enn den jevne EU-borger»

«For delen av nei-siden som heller ikke liker EØS, må det være pinlig at deres meningsfeller i SV og SP har vært med på 265 av 287 vedtak i Stortinget om å gi bort mer selvråderett til EU i årene etter at avtalen ble inngått»

Bjørgulv Braanen (Klassekampen):

«I en situasjon av ytterste nød eller krise, eller av rein svakhet, som under 400-årsnatten, kan en småstat måtte akseptere slike uverdige forhold. Men Norge er verken i krise eller ytterste nød, derfor er det ingen grunn til at vi skal leve som æreløse mennesker».

Erik Oddvar Eriksen (leder for ARENA, senter for Europaforskning) til Aftenposten:

«Dette (les: Europautredningen) viser hvor dypt Norge er integrert i EU, og det viser at Norge i praksis er medlem av unionen. EU-retten har akkurat samme stilling i Norge som i EU-landene».

Anders Høgalmen (1. nestleder i Europeisk Ungdom) på Twitter:

«Når @neitileu hevder at #Europautredningen tar feil og viser til sine hjemmesnekra løpesedler som kilde. #denfølelsen»

Sveinung Rotevatn (leder av Unge Venstre) på Facebook:

«Senterpartiet har stemt for 265 av 287 EU-reglar i Stortinget, men Navarsete meiner likevel at «folket er blitt lurt». Av Senterpartiet då, eller?»

Johan H. Andresen (Konsernsjef i Ferd) på Twitter:

«Merkel og Sarkozy krangler, men sloss ikke; EU – et fredsprosjekt. Vi slipper billig unna, i dobbel forstand #Europautredningen«