Søk Frifond!

Europeisk Ungdom har Frifond-midler tilgjengelig for lokallag. Ditt lokallag kan søke midler nå!

Søknader blir behandlet fortløpende – og det eneste kravet som stilles er at aktiviteten det søkes om støtte til er lokal, samt at aktiviteten gjennomføres før 01.06.2012. Søknad sendes til eu@europeiskungdom.no.

Ditt lokallag har også krav på grunnstøtte. Kontakt generalsekretær Bård Skaar Viken (baard@europeiskungdom.no) for å få overført grunnstøtte for 2011.

Søknadsskjema for Frifond finner du her: Frifond – Søknadsskjema

Europeisk Ungdoms retningslinjer for Frifond (vedtatt 2010) finner du her: Retningslinjer – Frifond