– Risikerer forsuring av forholdet til EU

Sveinung RotevatnSveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, er sterkt kritisk til bruken av reservasjonretten mot EUs 3. postdirektiv.

Liberaleren frykter forsuring av forholdet til EU, og mener reservasjonsretten bør være forbeholdt vesentlige spørsmål knyttet til demokrati, rettssat og menneskerettigheter.

Les intervju med Tore Eikeland, leder i Hordaland AUF og EU-tilhenger, om hvorfor reservasjon er en klok avgjørelse her: – Vedtaket en vinnersak for ja-sida.

Du og Unge Venstre har gått sterkt ut mot helgens vedtak – og blant annet omtalt det som ”pølsevev”. Hvorfor er du så kritisk?

«Jeg er kritisk fordi vedtaket etter mitt syn er basert på hensynet til særinteresser i en fagforening i LO-systemet, ikke hensynet til nasjonens beste. Slik jeg har oppfattet postdirektiv-debatten har den vært basert på en rekke feilaktige premisser, i første rekke premisset om at direktivet vil føre til dårligere posttjenester i distriktene. Dette er med respekt å melde bare pølsevev. Direktivet garanterer postlevering minimum fem dager i uken, og det er fullstendig opp til Stortinget i hvilken grad man ønsker å subsidiere ulønnsomme posttjenester», slår Rotevatn fast.

«Situasjonen vil forbli akkurat som den er i dag, med andre ord. De eneste interessene direktivet muligens kan gå utover er særinteressene til Postkom, som selvfølgelig vil ha større makt som fagforening så lenge medlemmene jobber for en monopolist. Vedtaket til Ap viser fram makten til det korporative Norge på sitt verste, og det er ikke et vakkert syn».

Stortinget avsluttet en lang og tung debatt om datalagringsdirektivet for mindre enn en uke siden, uten å ty til reservasjonsretten. Hva tenker du om at reservasjonsretten nå skal benyttes på et annet direktiv?

«EØS-avtalen fungerer bare så lenge Norge ikke lager problemer og tar imot alle vedtak fra EU uten å protestere. I det øyeblikket EØS-avtalen blir en byrde for EU, risikerer man en forsuring av forholdet til vår viktigste handelspartner. Blir det for mange reservasjoner kan hele avtalen settes på spill», fortsetter Unge Venstre-lederen,

«Det bør derfor sitte langt inne å reservere seg, og jeg mener grensen går ved vesentlige spørsmål knyttet til demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Den grensen beveget datalagringsdirektivet seg over, og Unge Venstre har kjempet i årevis for en reservasjon mot dette direktivet. At Ap-landsmøtet, uken etter å ha trampet på personvernet til millioner av nordmenn, bestemmer seg for å kreve reservasjon mot et ubetydelig filledirektiv som en slags protestaksjon mot maktarrogansen til Jens og Jonas oppleves absurd og tragikomisk».

Frykter du EUs reaksjoner etter helgens AP-vedtak?

«Jeg tror oppriktig at denne reservasjonen kan få store konsekvenser. Der datalagringsdirektivet i beste fall var perifert i forhold til EØS-avtalens virkeområde går postdirektivet rett inn i kjernen av formålet med Det indre marked, nemlig fri flyt av tjenester», vurderer Rotevatn.

«Og i motsetning til DLD er postdirektivet fullstendig ukontroversielt innad i EU. Jeg tror man i Brüssel vil heve kraftig på øyenbrynene over denne reservasjonen, og risikoen for at de to første postdirektivene blir satt ut av spill for vår del er overhengende. Det vil få store økonomiske konsekvenser for Posten Norge og norske arbeidsplasser, siden Posten omsetter for flere milliarder gjennom sin internasjonale virksomhet».

Rotevatn fremhever at det kan bli forbrukeren som i siste ledd blir lidende etter ukens vedtak.

«I verste fall kan hele kapittelet om post og telekom bli satt ut av spill, noe som blant annet vil være kritisk for norske teleoperatører og nordmenn på ferie i utlandet».

Det er en teoretisk mulighet for at datalagringsdirektivet også vil bli satt ut av spill som følge av en reservasjon mot postdirektivet, vil det påvirke ditt synspunkt i forhold til et postveto?

«Nei, for Stortinget har jo allerede godkjent endringene som må til i norsk straffeprosesslov og annet lovverk for å innfri kravene i datalagringsdirektivet. Jeg kan vanskelig se for meg at AP og Høyre skal gå tilbake på dette etter å ha lagt så mye prestisje og, for Høyres del, partiets sjel i å få direktivet gjennom Stortinget», konkluderer Rotevatn.

«Knut Storberget, Jonas Gahr Støre, Erna Solberg og resten av overvåkningsbanden har jo argumentert intenst for hvor tvingende nødvendig det er å registrere alle nordmenn sin elektroniske kommunikasjon for å hindre at Norge blir en frihavn for det ene og det andre. Om de nå skulle gå tilbake på dette vil det være rimelig flaut».

«Men, det er klart, for de høyrefolkene som stemte for DLD for å unngå reservasjon må det jo føles rimeleg surt at samarbeidspartner Ap uken etter bestemmer seg for å reservere seg mot et filledirektiv etter innfallsmetoden».

Nei til EU har uttalt veien til Brussel nå blir lang og tung. Hva tenker du om det?

«I hvilken grad dette vil påvirke EU-debatten fremover tror jeg kommer helt an på reaksjonen fra EUs side. Om EU bestemmer seg for å se gjennom fingrene med reservasjonen, vil det være en katastrofe for ja-siden. Det vil gi nei-folket vann på mølla når det gjelder å prise EØS-avtalens fortreffelighet. Om EU innfører straffereaksjoner, noe som etter mitt syn er sannsynlig, kan det være positivt for ja-siden, siden dette vil illustrere hvor maktesløse vi er som nasjon så lenge vi ikke kan påvirke politikken når den skapes, og i stedet er tvunget til å gjennomføre protetstiltak i etterkant som blir tilsvarende straffet fra EUs side».

Rotevatn tror imidlertid sannsynligheten er stor for at Norge og EU kommer til enighet om å innføre postdirektivet – og at reservasjonen aldri kommer til å bli noe av.

«Magefølelsen min er at denne reservasjonen aldri kommer til å bli noe av. Regjeringen forstår utmerket godt hvor unødvendig det er å sette EØS-avtalen i spill for å tekkes særinteressene til en enkelt fagforening. Å skulle reservere seg for å opprettholde monopolet til Posten Norge, som ikke engang ønsker å opprettholde sitt eget monopol, framstår som fullstendig absurd».

«De borgerlige partiene er alle for direktivet fordi det er sunt med konkurranse også i postsektoren, noe vi har sett positive effekter av etter innføringen av EUs første og andre postdirektiv. Så jeg tror Jens kommer til å trenere dette fram til neste stortingsvalg, og når han taper dette vil en borgerlig regjering gjøre det eneste fornuftige både med hensyn til forholdet til EU og med hensyn til norske postkunder og skattebetalere: Innføre direktivet», avslutter Rotevatn.