Rettigheter under press

I større deler av Europa har rettighetene til skeive møtt økt motstand. Medlemmer av det skeive miljøet mister rettigheter, opplever mer vold, og flere lokalsamfunn har erklært seg LHBT-frie. Denne rapporten skal rette oppmerksomhet mot den utviklingen, og se på LHBT-menneskers rettigheter i flere europeiske land – rettigheter som i flere tilfeller rokkes med av nasjonale myndigheter.

“Forent i mangfold” er Den europeiske unionens slagord. Likevel har denne sentrale delen av EUs verdigrunnlag ikke nytt samme gjenklang over hele unionen. Lovgivning knyttet til LHBT-personers rettigheter varierer merkbart fra land til land, og ønsker om endring har blitt møtt med sterk motstand fra både ledende politikere og ledende samfunnsaktører.

Hva er det som leder til en slik utvikling? Og hvordan kan EU påvirke sine medlemsland for å sikre at rettighetene til dens borgere opprettholdes, selv når de er under press? For å forsøke å forstå dette, skal denne rapporten ta for seg fire EU-land som har erfart en ulik utvikling knyttet til LHBTs rettigheter.

Klikk på bildet for rapporten

Om prosjektet:

«Rettigheter under press» ble startet opp som et prosjekt gjennom Europeisk Ungdoms internasjonale utvalg høsten 2020, og ledes av internasjonal ansvarlig Aurora Hårtveit. Gjennom prosjektet har prosjektgruppen på følgende medlemmer: Aurora Hårtveit, Håkon Magnussen, Marie Hansen, Christian Haugen, Ida Elise Seppola Asplund, Nathaniel Holan Larsen, Kajsa Kirkhus og Bendik Lysvåg arbeidet systematisk med informasjonsinnhenting om utviklingen av LHBT rettigheter i Europa. Herunder har Ida Elise Seppola Asplund, Håkon Magnussen og Bendik Lysvåg vært ansvarlig for det redaksjonelle arbeidet. Informasjonsarbeidet har bestått av en rekke foredrag fra organisasjoner, aktivister, forskere og myndigheter i Norge og utland, samt gjennomgang av en rekke dokumenter og forskningsartikler. Resultatet av arbeidet vinteren 2021 er denne rapporten. Vårt mål er at denne skal belyse LHBT utviklingen i store deler av Europa, gjennom eksemplene Irland, Italia, Polen og Ungarn.

For mer informasjon: