Reisebrev – IU-prosjekt: Sirkulærøkonomien i Europa

av Olav Soldal og Jakob Schram

Etter en vellykket uke i Haag, i et prosjektsamarbeid mellom norske og europeiske ungdommer, har vi fått se europeisk samarbeid i praksis og erfart hvordan sirkulærøkonomien utvikler seg i realiteten på kontinentet.

Mellom 20. – 25. november dro en engasjert og skarp delegasjon fra Europeisk Ungdom til Haag for å gjennomføre et ambisiøst prosjekt om sirkulærøkonomien i Europa i samarbeid med vår søsterorganisasjon Jonge Europese Federalisten, JEF Nederland. Etter ett års planlegging med hyppige skypemøter på tvers av kontinentet var det endelig duket for en læringsrik uke i deilig europeisk felleskap.

Målet med prosjektet var å samle ungdom fra hele kontinentet for å jobbe sammen mot et felles mål om å bli klokere på den sirkulære økonomien i Europa i dag. “Sirkulærøkonomi” er et hyppig brukt ord blant politikere, men få forstår hva det handler om i praksis. Nederland er av de landene i Europa som har kommet lengst i å definere dette og regjering, lokale myndigheter og næringsliv har allerede tatt flere steg på veien mot en mer sirkulær økonomi.

Europakommisjonen vedtok i 2015 en ambisiøs Sirkulærøkonomipakke med forslag til en rekke tiltak under både finans-, klima-, energi-, avfall- og næringspolitikk. Sirkulærøkonomi er et viktig politisk mål dersom man skal sikre bærekraften til den europeiske økonomien og nå de høye målene satt i Parisavtalen. EU leder allerede kampen for renere luft og bærekraftige økosystemer, men når det kommer til ressursbruk er EU fortsatt på verstingtoppen. Ressursintensiten, altså naturressurser konsumert per innbygger, er svært høy og årlig produserer gjennomsnittseuropeeren 481kg søppel og rundt 275kg av dette går rett til søppelfyllingen (2013-tall fra Eurostat). Dette fører til store ressurstap, sløsing av energi og forurensing av naturen. Jorden er dessuten i ferd med å gå tom for flere viktige råvarer og mineraler, og det er derfor i økende grad viktig å ta vare på de ressursene vi har.

Det var et tettpakket program. Den første dagen gikk til å introdusere deltakerne til prosjektet, prosjektgruppen og JEF som organisasjon. Til det sistnevnte hadde vi fått besøk av presidenten i JEF Europe, Chris Glück fra Tyskland. Han kunne fortelle oss om JEFs arbeid på tvers av kontinentet og hva det betyr å være en føderalist i dag.

Den andre dagen dro vi direkte til Rotterdam for et feltbesøk hos Blue City. Blue City er en spennende næringsklynge for oppstartsbedrifter som arbeider med sirkulærøkonomiprosjekter. De rungende lokalene er en nedlagt svømmehall, som gikk konkurs i etterdønningene av finanskrisen i 2008. Siden da har flere enn 100 organisasjoner og bedrifter hatt base i lokalene og det er utviklet et tett samarbeidsmiljø for oppstartsbedrifter der. Vi lærte om en del av prosjektene, deres visjoner og hvordan de arbeider med sirkulærøkonomi på praktisk nivå.

Senere på dagen dro vi til Rotterdam havn, europas største handelsknutepunkt og en stor industriell aktør i Nederland. Der fikk vi høre om hva havnen gjør for å fornye seg, forberede seg på virkningene av klimaendringer og hvilke tiltak de vil iverksette for en grønnere shippingindustri. På kvelden fikk vi besøk på hostellet av en nederlandsk politiker fra regjeringspartiet D66, som har jobbet med temaet lenge før sirkulærøkonomi ble et buzzword. Han er også rådgiver i et par sirkulære byggeprosjekter i byen Delft og har skrevet flere bøker.

Torsdagen var litt roligere og satt av til å dykke dypere ned i temaene Sirkulærøkonomi og Europeisk samarbeid. Vi fikk to presentasjoner og avholdt en liten debatt om fordeler og ulemper ved å ha felles miljøpolitikk på europeisk nivå. Deretter ble det litt tid til sightseeing i Haag sentrum, før vi skulle møtes ved universitetet for et seminar fra Leiden-Delft-Rotterdam Centre for Sustainability. Vi ble møtt av et helt forskerteam som holdt hver sine presentasjoner om deres nyeste forskning. Alle forsker på noe relatert til sirkulærøkonomien, men på hver sine områder.

Fredag dro vi tidlig avgårde mot Amsterdam. Første stopp var et besøk til den store internasjonale kjemikalieprodusenten ILC Group. De lager gjødsel til hele verdens

Det var et tettpakket program. Den første dagen gikk til å introdusere deltakerne til prosjektet, prosjektgruppen og JEF som organisasjon. Til det sistnevnte hadde vi fått besøk av presidenten i JEF Europe, Chris Glück fra Tyskland. Han kunne fortelle oss om JEFs arbeid på tvers av kontinentet og hva det betyr å være en føderalist i dag.

landbruk og en rekke plastprodukter. Et av prosjektene deres heter Polystereen Loop, som handler om å kunne gjenbruke grunnstoffet i et isoleringsmateriale som heter Polystereen. Deretter dro vi rett videre til en nylig oppstartet, ideell virksomhet som gjenvinner gamle, ødelagte telefoner, hovedsakelig fra Afrika. Closing the Loop, som de heter, har samlet sammen flere tonn telefoner og sendt det til gjenvinning ved et anlegg i Belgia.

Den andre dagen dro vi direkte til Rotterdam for et feltbesøk hos Blue City. Blue City er en spennende næringsklynge for oppstartsbedrifter som arbeider med sirkulærøkonomiprosjekter. De rungende lokalene er en nedlagt svømmehall, som gikk konkurs i etterdønningene av finanskrisen i 2008. Siden da har flere enn 100 organisasjoner og bedrifter hatt base i lokalene og det er utviklet et tett samarbeidsmiljø for oppstartsbedrifter der. Vi lærte om en del av prosjektene, deres visjoner og hvordan de arbeider med sirkulærøkonomi på praktisk nivå.

Det siste besøket vårt gikk til en gammel industripark i nordlige Amsterdam som ble nedlagt på 90-tallet. Her er bakken så forurenset at ingen kan bo eller bygge på grunnivå. Dette har organisasjonen De Ceuvel løst ved å bygge en slags flytende kontorplass. Konseptet er at alle kontorene er bygget ut av et gammelt og nedslitt skrog fra et skip. Disse er så heist opp på bakkenivå, langs kaia og ligger strødd utover området. Alle råvarer og materialer i området er gjenbrukt, og selv strømmen er internt generert. Maten er utelukkende lokalt produsert, og hvis de spiser kjøtt så er det fra gjess som har blitt skutt grunnet flysikkerhet på flyplassen like ved. Nesten alle organisasjonene som leier kontorplass der driver med sirkulærøkonomi, og en av dem er den meget kjente tenketanken Metabolic.

Lørdagen brukte vi på å oppsummere uken, reflektere over hva vi hadde opplevd og starte skrivingen av prosjektrapporten. Noen av høydepunktene fra uken læringsmessig var nok å se de forskjellige innfallsvinklene man har til sirkulærøkonomien. Det er mange prosjekter i gang, og Nederland har kommet langt i å utforme en fungerende ramme for sirkulærøkonomien, men hver organisasjon forholder seg forskjellig til problemstillingen. Hvis du er en stor virksomhet, som ILC eller Rotterdam havn, har du en mer overordnet og næringslivsmessig tilnærming. Er du en liten start-up, som Closing the Loop har du en mer praktisk anlagt og jordnær tilnærming. Fellesnevneren er at de ser hvilke rolle sirkulærøkonomien vil kunne ha i samfunnet vårt, og at de arbeider på tvers av landegrensene.

Alt i alt har dette prosjektet gitt oss masse erfaring med prosjektarbeid og en dypere innsikt i problemstillinger for næringslivet i overgangen til en sirkulær økonomi i Europa. Den har også gitt oss en økt forståelse av samholdet som eksistere i Europa, og hvor viktig dette kan være for å få til endring. Sirkulærøkonomien starter i Europa!

Takk til alle prosjektdeltagerne og partnere. Vi vil også takke ERASMUS+ Aktiv Ungdom for finansiell og administrativ støtte. Ønsker du å høre mer om prosjektet kan du bare kontakte prosjektledere: olav.bjerke.soldal@europe.com eller jakob@europeiskungdom.no
En rapport med oppsummering av funnene fra prosjektet vil bli publisert på våre hjemmesider i løpet av våren 2019.