Reisebrev fra Tallinn

Tekst: Benedikte Svendsen og Kristine Meek Stokke

1. til 5.september deltok leder Kristine og IU-medlem Benedikte på et nordisk-baltisk seminar i regi av Nordisk Ungdomsorganisasjon (NordUng). Dette er en organisasjon som opererer som paraplyorganisasjonen for alle ungdomsorganisasjoner i de nordiske landene. I år fikk seminaret navnet «Building Bridges for the Future».

Kristine og Benedikte på konferanse

Det var totalt rundt tjue deltagere, i hovedsak fra Norden og Baltikum, men også fra enkelte andre europeiske land. Utenom de fra Europeisk Ungdom, var det ogås to norske deltakere fra Foreningen Nordens Ungdom. Det var også mange deltagere fra andre skandinaviske land, så det ble snakket en del norsk, svensk og dansk i tillegg til engelsk som var hovedspråket.Ellers var det representanter fra blant annet Latvia, Hellas og Italia for å nevne noen.

Hovedinngangen til gamlebyen

Temaet for seminaret var polarisering og hvordan vi som både enkeltindivider og som ungdomsorganisasjoner kan bidra til å føre mennesker med ulike meninger sammen. Vi har spesielt arbeidet med tematikk rundt hvordan vi kan forsterke samarbeidet mellom mennesker med ulike kulturer, religioner, politiske ståsteder, og på tvers av generasjoner. Vi samlet informasjon og erfaringer fra alle de representerte organisasjonene, og førte disse inn i en skriftlig guide og en podcast. Vi endte opp på gruppen som lagde podcast, og hadde hovedansvar for en av de tre episodene som handlet om polarisering i mediebildet og hvordan medier bidrar til ytterligere polarisering i samfunnet.

Turister i gamlebyen i Tallinn

I helgen ble det sightseeing rundt i Tallin som er svært kjent for sin gotiske arkitektur fra 1200-1500 tallet. Landet har har en veldig spennende historie med sterke bånd til norden og skandinavia.

Etter nesten to år uten reisevirksomhet var det helt ubeskrivelig fantastisk å kunne reise til utlandet, og møte mennesker, kulturer og europeisk historie. Vi ser frem til mange flere spennede reiser fremover!