Presidentvalget vil påvirke oss!

Øystein Takle Lindholm fra Oslo Europeisk Ungdom hadde et innlegg på trykk i Aftenposten søndag 06.05.2012