Stå opp for demokratiet i Polen!

Onsdag 11. mars deltok Europeisk Ungdom på markeringen «Stopp angrepet på skeive i Polen», arrangert av Den norske helsingforskomité, Amnesty International og FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold).

Gjennom flere år har grunnleggende elementer i det polske demokratiet vært under press. Den polske regjeringen er i ferd med å rive i stykker rettsstaten og ta kontroll over mediene. Landet beveger seg bort fra de liberale verdiene som demokratiet er tuftet på.

Dette går særlig utover minoritetene i landet. Mer enn hundre polske kommuner har erklært seg selv som såkalte «LHBT»-frie områder. Det betyr at lesbiske, homofile, bifile og transeksuelle er uønsket i over en tredjedel av landet.

Utviklinga inngår i et mønster hvor regjeringen over flere år har gått aktivt etter kvinners rettigheter, domstolenes uavhengighet og det sivile samfunn. Dette kan vi ikke stå og se på!

Derfor krever vi mer handling fra EU. Når Polen beveger seg vekk fra verdiene det europeiske fellesskapet er tuftet på, er det vår plikt å gi beskjed og nødvendig at EU griper inn. Angrepet på det polske demokratiet er et angrep på oss alle sammen!

Den neste uka gjennomfører vi i Europeisk Ungdom kampanjen «Democracy Under Pressure». Det er ikke bare i Polen vi ser en negativ utvikling, og vi ønsker å flytte søkelyset til alle land i Europa som ikke har demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. Kampanjen markeres over hele landet. Send oss en melding om du vil være med!

Tydelig budskap fra denne gjengen: Vi er misfornøyde med den negative utviklinga i Polen!

NB! Vi tar helsemyndighetens råd på største alvor. På dagens markering holdt vi god avstand fra de andre deltakerne. I tiden framover ber vi om at all lokal aktivitet i forbindelse med kampanjen skjer i tråd med helsemyndighetenes råd, god hygiene og sunn fornuft. Unngå store forsamlinger og vær på den sikre siden ved tvil!