Partipolitisk bredde blant skolererne på United 2012

Dag to på United 2012 startet med tale- og debattskolering, ute i det nydelige solskinnet på Sørlandet. Skolererne har bakgrunn fra AUF, KrFU, UV, UH og FpU.

Partitilhørigheten til Europeisk Ungdoms medlemsmasse blir stadig bredere. Denne utviklingen blir også stadig mer synlig blant skolerne på Europeisk Ungdoms arrangementer. Leder Ninni Høver, er godt fornøyd med at stadige flere medlemmer av ungdomspartiene gjør seg gjeldende i Europeisk Ungdom.

–       Det er gledelig for deltakerne å møte skolerere med så vidt forskjellig bakgrunn. Felles for alle skolererne er at de er veldig dyktige, selv om de kommer med ulik bagasje og ulik måte å tilnære seg politikk på, forteller Høver.

Årets skolerere er

–       Peter Walseth (KrFU)

–       Øystein Sørvig (KrFU)

–       Andreas Bjelland (AUF)

–       Anders Høgalmen (UH)

–       Sveinung Rotevatn (UV)

–       Ove Vanebo (FpU)

 

 Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom.