Pangstart på 2013 – Aktivitet og medlemsvekst

Det første kvartalet i 2013 har vist at aktiviteten og medlemsveksten vi så i 2012 fortsetter. Det blir produsert filmer, arrangert medlemskvelder og skrevet leserinnlegg.

Europeisk Ungdom får i løpet av våren flere nye lokallag, blant annet i Akershus og på Hamar. To nye lokallag som allerede er oppe og går er Akerselva og Jæren, som begge avholdt sine første årsmøter i februar og mars. Mange andre lokallag har hengt seg på, og sentralstyret har vært så heldige og blitt invitert på møtene.

Det er avholdt årsmøter i Oslo sitt fylkes- og studentlag, i Østfold, Hordaland, Haugalandet, Sør-Trøndelag og Troms. På årsmøtene er det blitt valgt nye styrer og aktivitetsplan for året er lagt.

Har ditt lokallag avholdt årsmøte? Hvis svaret er nei, sjekk ut Aktiv-sidene for informasjon om hvordan man avholder årsmøter eller kontakt Benedikte Vivaas Kise på benedikte@europeiskungdom.no.

Nyvalgte ledere i 2013 er:

Camilla Walstad – Studenter for EU Oslo

Philip André Charles – Oslo Europeisk Ungdom

Vilde Jakoby – Østfold Europeisk Ungdom

Magnus Bjørnbekk – Akerselva Europeisk Ungdom

Stine Tønnesen – Jæren Europeisk Ungdom

Kristian Laxå – Haugalandet Europeisk Ungdom

Ingrid Georgsen – Sør-Trøndelag Europeisk Ungdom

Erlend Bøe – Troms Europeisk Ungdom

Marius Olaussen – Hordaland Europeisk Ungdom

Årsmøtene er en strålende anledning til å planlegge hvordan ditt lokallag skal vinne Europaslaget, som bringer heder, ære og en fet premie.