Pangstart i Øst-Europa

Vi fikk en god start på europeisk ungdoms nye Øst-Europa prosjekt, den 26. til 30. april reiste internasjonal leder og to medlemmer av internasjonalt utvalg til Chisinau, Moldova for å planlegge det nye prosjektet «Eastern Europe Training Days». I hovedstaden til Europas fattigste land møtte de representanter fra partnerorganisasjonene våre i Hviterussland og Moldova.

Programmet for seminaret som avholdes i chisinau 3-7 juli i sommer ble avklart og enigheten var stor om hvilke prioriteringer som skulle legges for prosjektet. Seminaret vil fokusere på nettverksbygging mellom de ulike organisasjonene fra deltagerlandene (Armenia, Hviterussland, azerbaijan, Ukraina, Georgia og Moldova) og skape nye muligheter slik at de skal kunne ha et tettere organisatorisk og politisk samarbeid i regionen. Det vil bli fokus på hvordan man leder en ungdomsorganisasjon og basis kunnskaper om organisasjonsbygging.

Vil du være en av de norske deltagerne som reiser til Moldova på et nytt og spennende prosjekt i sommer? Send en kortfattet søknad som inneholder personalia, fortid i europeisk ungdom og motivasjonen din for å søke til sarah@europeiskungdom.no innen 19 mai. Alle medlemmer i europeisk ungdom kan søke.