Oppslutningen om EU og EØS øker!

Et solid flertall av nordmenn støtter opp om EØS-avtalen. Det kommer fram av den nyeste EU-målingen Sentio har gjennomført på vegne av Nationen og Klassekampen.

– Dette er oppløftende tall. Folk flest ser hvor viktig det er at Norge samarbeider tett med Europa. Nå sier 62 % av velgerne ja til EØS. Dette er ny rekord, uttaler Knut André Sande, leder av Europeisk Ungdom.

Stadig flere sier ja: De siste årene har andelen nordmenn som mener Norge bør bli medlem av EU steget jevnt og trutt. Nå sier nærmere 30 % av velgerne ja til EU. Sist oppslutningen var like høy var tilbake i 2011.

– Dette viser at Europa er verdt å kjempe for. Det er 26 år siden forrige gang vi diskuterte EU. Ingen nordmenn under 44 år har fått si sin mening om Norges forhold til EU. Nå må vi fortsette å styrke ja-siden, slik at en ny debatt blir enda mer aktuell, sier Sande.

Sammen styrker vi ja-siden. Bli medlem eller verv en venn!